Satellite Spiridon

Node List

node ID last check-In version address status
12ZMzozFPRX9cT976j8GJkJG2FVpHR6N247jyiModhYHVwcyyJ5 2024-06-18 01:58:26 v1.104.5 5.75.209.133:28971
1fYU5W5iFx86z4kp6HpfSnHKCFDMUXKG4hT4AG4Dw1fx5bekYq 2024-06-18 01:33:53 v1.104.5 sihl4-b.airdns.org:14747
1B3MCuiZj5cZRKFmQewbEVq6UfGdSQM5rAVwwJgCrjYoEWMD96 2024-06-18 01:19:54 v1.104.5 92.247.48.98:28972
12MLTHU19JVuQFaFBSAChfHNidRKxEka1V9gAXhQ9iCAhJWkHbS 2024-06-18 01:50:41 v1.200.2 88.99.139.110:25002
1vaEUesrAYozWp48YmnzsSVmYVUuXLpcLT2eikp8aWYwu5TFqq 2024-06-18 01:34:06 v1.104.5 sihl5-a.airdns.org:11947
1m5WvDSJoju8Lf1tR5wNfYvMRkNuT8Sf8kokhJnUoeeR1j1UQr 2024-06-18 01:55:58 v1.200.2 159.69.94.66:25006
1w2j2wtRRTFGUr2HazRM31CkWyqeFPLJxWMJEuLunitiN5C3UA 2024-06-18 01:50:42 v1.200.2 88.99.139.110:25001
12NZhcYwVa1bnmybjatKqJaNxof1BbeYUfrPDnguPUQKyyu1hgC 2024-06-18 01:50:40 v1.200.2 88.99.139.110:25003
1NT4RB7bBBWgAk2RBLoDYqxC9pnHJ3Gqp2JSj9Bxd9czdp2fWV 2024-06-18 01:50:42 v1.200.2 88.99.139.110:25000
1N4HQxMeB37B5yXwrrYEqWgTyETzVRDi5k5BkEydAx3BDQEsZt 2024-06-18 01:50:41 v1.200.2 88.99.139.110:25005
1aFvXHajv2dM2zhiQhCkhU7oxq4PaTACGdVGgyrVucT78bpe8f 2024-06-18 01:35:03 v1.104.5 sihl2-b.airdns.org:60413
1YvnmAAeDWyjyEtkBUZBAKCW9dkkAAfM34Zegf7Mu42MdKP59C 2024-06-18 01:51:52 v1.104.5 external.njcrawford.com:28976
12CdRmeq1YBUp69kAE32Edc9qxLSKJWkfq2SxKQFdod3YQsXTwD 2024-06-18 01:50:42 v1.200.2 88.99.139.110:25004
1hvzdSBdhgj57wYS395hhrAtaJnfEFC7sdtLzT9GagqU6KZLxf 2024-06-18 01:34:02 v1.104.5 manegg.duckdns.org:28973
12ve8Ye85Rfx2RePb6m73geWopRvaNGDhPrBYd9uq1iRxLTNxjB 2024-06-18 01:10:12 v1.104.5 92.247.48.98:28967
12Kz59UTMmunFFnWGch2uM3Y8xQG21fpxW4tZMZHQa8nr4P4Bq9 2024-06-18 01:50:42 v1.200.2 88.99.139.110:25008
12bjKiUys9aDPwU31gquEHb6JtgT9uHAh2fzJr2qkkEuKU77vWG 2024-06-18 01:36:16 v1.104.5 sihl4-a.airdns.org:63917
12akjxD3wouMBJwYvuxFZodCWGuAjMiRDBV3vaMYQaG3W1uqtBg 2024-06-18 01:57:32 v1.104.5 sihl5-c.airdns.org:5823
1YWFxQbqS9RMQPLpgGn1JwYrY54ZEgEkdivaGkbGPtCYsV6scn 2024-06-18 01:19:59 v1.104.5 92.247.48.98:28970
128NoZePHQcSbPoY7472WZHxgTgC3o57oJeShGMBVUkfcukWNof 2024-06-18 01:59:19 v1.104.5 sihl2-a.airdns.org:43736
114SgTKyGeDVQvxCwyrCkuMuVhixYn5Pa2V6cktndb31wfypQX 2024-06-18 01:33:56 v1.104.5 sihl1-a.airdns.org:58933
12WB6NjguBN2EdM3i2G8Cv5joc5EkghzDBctiyqjFdQVj4bxa6m 2024-06-18 01:33:56 v1.104.5 sihl3-a.airdns.org:11289
122YYYfzVozAahSJQGTxbFENSxvAAmFEhQMXpbdmoaovuJmmD8r 2024-06-18 01:33:55 v1.104.5 manegg.duckdns.org:28967
1CEnSaxwdWA3jz5Gd4reWoSAt8PqGefMmztueCMaWL6NNPN3vx 2024-06-18 01:57:33 v1.104.5 sihl3-b.airdns.org:48437