Satellite Spiridon

Node List

node ID last check-In version address status
114SgTKyGeDVQvxCwyrCkuMuVhixYn5Pa2V6cktndb31wfypQX 2024-04-21 19:37:09 v1.101.3 sihl1-a.airdns.org:58933
1P3GgyY2xvFMhkjdR2fq9gro8QRt2Wf2PFtiPrdVodCAWEBvNp 2023-09-27 12:43:51 v1.86.1 34.27.146.69:28967
1hvzdSBdhgj57wYS395hhrAtaJnfEFC7sdtLzT9GagqU6KZLxf 2024-04-21 20:26:52 v1.101.3 manegg.duckdns.org:28973
12gu22DZbZbj95p84f3qu97qSfg7vPjsdvyMdpJCfVv1FZnvdiT 2024-04-21 19:47:07 v1.101.3 3zgwwt442i2dvt8x.myfritz.net:28967
12VHVKukQjXx9XB9oky79aY76DT3LwDtBmnnEzt3iwE7uFS5YMZ 2023-06-04 21:39:04 v1.79.4 backup50456.storj.dk:50456
1fYU5W5iFx86z4kp6HpfSnHKCFDMUXKG4hT4AG4Dw1fx5bekYq 2024-04-21 19:58:24 v1.101.3 sihl4-b.airdns.org:14747
12akjxD3wouMBJwYvuxFZodCWGuAjMiRDBV3vaMYQaG3W1uqtBg 2024-04-21 19:35:18 v1.101.3 sihl5-c.airdns.org:5823
1YvnmAAeDWyjyEtkBUZBAKCW9dkkAAfM34Zegf7Mu42MdKP59C 2024-04-21 20:06:20 v1.101.3 external.njcrawford.com:28976
12ZMzozFPRX9cT976j8GJkJG2FVpHR6N247jyiModhYHVwcyyJ5 2024-04-21 19:56:36 v1.101.3 5.75.209.133:28971
1CEnSaxwdWA3jz5Gd4reWoSAt8PqGefMmztueCMaWL6NNPN3vx 2024-04-21 19:37:19 v1.101.3 sihl3-b.airdns.org:48437
1nLGSG621HGFjXnYGowpeos6Y8QyqFMAuDhH9xLLar4sWGKxRJ 2023-06-04 21:03:11 v1.79.4 backup50107.storj.dk:50107
122uUCXwr8b7pSME9LkorN1acrQBYuJaE5VSjvYZZEpyXHPD4BU 2023-06-04 21:01:32 v1.79.4 backup50091.storj.dk:50091
1SW5xAJwuWzKhsoyJjepvWf3bHr9b2V53gHYvKnCJj1GGodxgu 2023-09-27 11:59:32 v1.86.1 35.232.79.245:28967
12auqXQuWYZNAH3su3Uf9GMpndp9yB1fF9N3Lmk5qvLVrk57XoE 2023-06-04 21:11:12 v1.79.4 backup50185.storj.dk:50185
1sAF78PtG6c7FXXKo4MgwNFT8gPsTKSYh95EwDaFJUYNosLmth 2023-06-04 21:03:35 v1.79.4 backup50111.storj.dk:50111
1E8SARZVCqcqi6CxieeY3MyPVQhAuPQsMLNUDo7hAqSYHkaSuE 2024-01-28 10:46:54 v1.95.1 home.medovarszki.hu:28967
125hR2mnD9oc7wwMyM374LLbkP7cxR3AakptDfrPfYKpLpJk6eJ 2023-06-04 21:01:51 v1.79.4 backup50094.storj.dk:50094
12a7A3wDECWvWLDvvcGPnpwtLk9NDWKa47k53RuUtxdf9RLscDW 2023-06-04 20:56:29 v1.79.4 backup50042.storj.dk:50042
12M8a17jnmDPjh8FwGNLuJ3mVFwkvMxLBvq1WXPG2r3TNQpSJ6W 2023-06-04 20:57:13 v1.79.4 backup50049.storj.dk:50049
12kA91KASM372JCXfHJjh3qJDnn845LtNECAKEyjX4UpJPjvEaQ 2023-11-19 18:11:13 v1.91.2 sihlbogen-v1.duckdns.org:18026
1a6veB1WkR4FR8WdEVGb8cqaCkC4H6cjx8ZLcpR1mYEUCpzAii 2023-06-04 21:13:11 v1.79.4 backup50204.storj.dk:50204
12bjKiUys9aDPwU31gquEHb6JtgT9uHAh2fzJr2qkkEuKU77vWG 2024-04-21 20:28:24 v1.101.3 sihl4-a.airdns.org:63917
1wPq1ke8cGg8F4725RWi9QC9D8qvBUz4vmRmd2nbRib6eSv3Ko 2024-01-29 19:57:26 v1.95.1 storj.xiotic.net:28967
1vaEUesrAYozWp48YmnzsSVmYVUuXLpcLT2eikp8aWYwu5TFqq 2024-04-21 19:44:06 v1.101.3 sihl5-a.airdns.org:11947
1jg1HsSPpoxbtbXGKLPx28GBz1KhXRjzhW1QNgM9JRiyGAW7Yx 2023-06-04 20:59:04 v1.79.4 backup50067.storj.dk:50067
1GtueQ1A6LAbq3jRsECb4NeY2rEXtgFcWSWpGDPsbFqnEimjdN 2023-06-04 21:08:07 v1.79.4 backup50155.storj.dk:50155
128tdMF1CoD3oz1pDXN38twDX6SQYTBJSZs6mo22s3ktwtRYxVF 2023-06-04 20:56:17 v1.79.4 backup50040.storj.dk:50040
1N8K6RzUTGCEVKJxmZ9Nh4GxHxK7zjd5jQiV6gpF7g2R3fPejy 2023-06-04 21:09:52 v1.79.4 backup50172.storj.dk:50172
15A684npgbM5QKY3x9awp5dnvRcZgfRXaiUnLqj5M8y3hfpbrN 2023-06-04 21:27:34 v1.79.4 backup50344.storj.dk:50344
1AsyJqct8hjXG96yb1BQXpmoSSEzcS5zTttcS1H1vJn8SyQTvK 2023-06-04 21:00:42 v1.79.4 backup50083.storj.dk:50083
121EmJr2W7EoGdD7ihWVJ1E28MHC974rBaE6LkM9ceYmvWpxd6t 2023-06-04 20:54:01 v1.79.4 backup50018.storj.dk:50018
12XM5z8ERXkvMtaXCc7PYXLW8MpMPPSJabR7VSaXkLQs94KWYdZ 2023-06-04 20:59:10 v1.79.4 backup50068.storj.dk:50068
1FfdAcQVXvMpfPPmuf1ZbaYMAVacPPF8Vj3Wb86C1LHcabm1h1 2023-06-04 21:00:31 v1.79.4 backup50081.storj.dk:50081
12bqyQ6XdcLoqdsAJzXNidNj4dpFvLUwp7CyoEXWGYZ5CyVqkmu 2023-06-04 21:41:26 v1.79.4 backup50479.storj.dk:50479
1j46EdcwHHPY1xNo7GoF1gRMx6upzZtncKJG8EPaND467X3jPm 2023-06-04 21:02:34 v1.79.4 backup50101.storj.dk:50101
1icBqQMd5QPsCf9VchM24tibzGfk4CazRnjyhLixV4yEP2eABc 2023-06-04 21:11:43 v1.79.4 backup50190.storj.dk:50190
12G2GUQ8nU8Rqkm7ExNvKVnBTb3UhXZqmtC8oAUVpvv364i3Eh1 2023-06-04 20:56:54 v1.79.4 backup50046.storj.dk:50046
12n984LNei3EvKAAgF9uZDVJ8btqwm3AkNJctHqbFTRjTBXLXnz 2023-06-04 21:12:02 v1.79.4 backup50193.storj.dk:50193
12rHdunRFYNVKksQxMzkBMN8QJrr9VHXrp48Mvd8YFiVykqdicv 2023-06-04 21:01:13 v1.79.4 backup50088.storj.dk:50088
1hswPPjhXCyujDcoqDBV8Dhx8dk1B4ynugXYtCgH7a4MH6EcDP 2023-06-04 21:27:21 v1.79.4 backup50342.storj.dk:50342
12DGa142bAaNqjLRJKpspYdZ1JYVHUd4RKGsyDH1TqmpTieNR3Y 2023-06-04 21:08:21 v1.79.4 backup50157.storj.dk:50157
1JqjPA8d6vXworVs3oxVG2xrzkqmGiujzBpFijGropkzTjhx12 2023-06-04 21:16:40 v1.79.4 backup50238.storj.dk:50238
1jD17DTHMLNsAedLyy1vty1TAsQkpG12AVGPpdYPXo6LV1u8AA 2023-06-04 21:43:11 v1.79.4 backup50496.storj.dk:50496
1Q2cTzGxnHbjoZGpqBdaMRcj2SFvxKpPbRLXrCiDWHGVbNc3Mj 2023-06-04 21:02:46 v1.79.4 backup50103.storj.dk:50103
12A1xzFeA3UwbWaEUJukk92esrPwZvC4KGFjhqEgHFCgaT1TZTc 2023-06-04 21:10:29 v1.79.4 backup50178.storj.dk:50178
12NZhcYwVa1bnmybjatKqJaNxof1BbeYUfrPDnguPUQKyyu1hgC 2024-04-21 20:15:37 v1.200.2 88.99.139.110:25003
12gN5Qyz2WDpx4AohiYkiiFr8LgnpDVSB7pdF5DU8rDBSSyaA32 2023-06-04 21:43:30 v1.79.4 backup50499.storj.dk:50499
1wg1fupt5xjJv9yJ7uHJgrYzVBXhTSqrJmJddgMSszZ1toNLKz 2023-06-04 21:34:02 v1.79.4 backup50407.storj.dk:50407
12hfcyy1mJHEzToSQEwA6Hc2bYP15AZaAZhEX421vMihJFSqN4 2023-06-04 21:43:17 v1.79.4 backup50497.storj.dk:50497
1EhZFpagvo778xFzsALJaLNRjMHV5YBvP9YTCPVEj3mR3tSAmU 2023-06-04 21:20:10 v1.79.4 backup50272.storj.dk:50272
12YWcFzscpbmNGbgtzdg2rJ1pX6uTJNJVRNXn6bJZQdWdD6ZxZW 2023-06-04 21:23:27 v1.79.4 backup50304.storj.dk:50304
12Kz59UTMmunFFnWGch2uM3Y8xQG21fpxW4tZMZHQa8nr4P4Bq9 2024-04-21 20:15:41 v1.200.2 88.99.139.110:25008
12SaH6vy2dic8oiAy2xsbmH7SdpHHFntBVdFkjy5NoqeytPFu9d 2023-06-04 21:34:15 v1.79.4 backup50409.storj.dk:50409
12uJYsRiq6BmyRUzpKS5ZsMNckwwdoAnvDomUktcRRBCeA65mWf 2023-06-04 21:31:53 v1.79.4 backup50386.storj.dk:50386
1NmRQD3iQC8kTh3ndtpFcpfjUdypYpEJXMfkwHh6pguSuq6Ctn 2023-06-04 21:31:10 v1.79.4 backup50379.storj.dk:50379
12A8h6tiDc31qEte4ZgXAQ3PDHeznsgUjYGfiKXD6x9P63iQUaQ 2023-06-04 21:28:04 v1.79.4 backup50349.storj.dk:50349
19nwEVYYN3MASVT7opaw58jmo8cbhyU4YLMJqv98qC49JayE2w 2023-06-04 21:01:38 v1.79.4 backup50092.storj.dk:50092
1m5WvDSJoju8Lf1tR5wNfYvMRkNuT8Sf8kokhJnUoeeR1j1UQr 2024-04-21 20:15:43 v1.200.2 88.99.139.110:25006
12VD2U8CwP1XhSWXxpyn6k4NijrL9nFwhLMJzVJBpJTiuamN8i3 2023-06-04 21:23:58 v1.79.4 backup50309.storj.dk:50309
12t36kb3DbHQCwLiWLQX6pJ1wUjLywuAcL2Xju2Lu8unGmnhAy 2023-06-04 20:59:47 v1.79.4 backup50074.storj.dk:50074
12UkkQvJikoeBF5Nv2d9xyWKmWsg6o3jQT15xDwt3P97pomV5rh 2023-06-04 21:05:58 v1.79.4 backup50134.storj.dk:50134
1dreDZEYyvUbvGfJnB1yxWNkpALQSsLeXb9sQ3A3X4jWkpcCoV 2023-06-04 21:17:42 v1.79.4 backup50248.storj.dk:50248
12beDvi8ZDd7xHZ9JfvoKTnagg7F4WDEFqC2jbBEY6q87JaJ2U4 2023-06-04 21:27:27 v1.79.4 backup50343.storj.dk:50343
1iNFXkFUWVxdDFZCFYjWhcWV6u5LfFYnaJvYTop54tc5BUmXSb 2023-06-04 20:59:16 v1.79.4 backup50069.storj.dk:50069
1FJL2CXEwB5WPNjaGBJnUejTPthBfkqQ5H8woThh2HhzgmKBPv 2023-06-04 21:31:22 v1.79.4 backup50381.storj.dk:50381
1EoKrQiNRaXakU1u7YxEPkRwH1NFEKvhqDZouDooKFTLguyGrZ 2023-06-04 21:17:54 v1.79.4 backup50250.storj.dk:50250
1aLpkfECWrucm7yP7W1ShNUVqGoJTCY1YDmJ53oeM6L2aB8nAc 2023-06-04 20:52:59 v1.79.4 backup50008.storj.dk:50008
12SCGALtUmLGbZm5iVcMH6D3AXvZ2bWEgfex4crgEX88TeEMi1j 2023-06-04 20:58:33 v1.79.4 backup50062.storj.dk:50062
12LLXzKmeDyDK5AvJcxGunhTp2mZtSLiGvBTbk4xaA97vQnuL2W 2023-06-04 21:24:47 v1.79.4 backup50317.storj.dk:50317
12jmCJ5FgrxFpDLJXCrETYUdwe5sBvksfm75qsxcj7CMfhHz88n 2023-06-04 21:12:20 v1.79.4 backup50196.storj.dk:50196
1UvQN4PT7Mzb5gvf1LktpxH9ANGpgcc2QDPUwwuGtGB71Jds9Y 2023-06-04 21:29:25 v1.79.4 backup50362.storj.dk:50362
1Gkrgp3YUgdiGMTuKY3qw34HL1hKcqtdTBPCW1F2ncGqo8qGcK 2023-06-04 21:30:51 v1.79.4 backup50376.storj.dk:50376
1vtyyArif3vC9YqvtmoeQd9hvbSQN2w6V4FA5ECu3MXDvs9Tzf 2023-06-04 20:53:49 v1.79.4 backup50016.storj.dk:50016
1txNgUsaeMwh8hcnwMCbRYNeCNaLeThHXybaywzwZDPcaNLUx2 2023-06-04 21:09:16 v1.79.4 backup50166.storj.dk:50166
1282BWrXCpWMbYfvK5PoE2qHiSw2mwUVTr4MDKh4hxWrHji6kE9 2023-06-04 21:18:00 v1.79.4 backup50251.storj.dk:50251
12Lg2kDu16VWuXJy7Zp9wk2KXTK8tLVaHv7e2DoPsnjqoQX7MgN 2023-06-04 21:18:49 v1.79.4 backup50259.storj.dk:50259
1Ay4iYR7MznntiNm6RPke8j6GTh8umKWTNL7mwESoioReiBWFy 2023-06-04 21:08:27 v1.79.4 backup50158.storj.dk:50158
1ko9N9LXiWsY9hcF85eeug2Y6gkxbEppWzNFAFa6n4ZuXrhMgR 2023-06-04 20:52:10 v1.79.4 backup50000.storj.dk:50000
128S439UihijY4mFfyc4G9PxuC9DKCtG7xQLtrjjF4G1Co9RYhQ 2023-06-04 21:17:24 v1.79.4 backup50245.storj.dk:50245
1d1kdCdmY3rqGiRfLdJv4t6uEGjc4AjtaF8viSoYS1fDkPGSHc 2023-06-04 21:24:16 v1.79.4 backup50312.storj.dk:50312
12piNZxsgAcGsp59Ggq6nqY5ifNFJNm9xZGLDRBfAd52sg1pb4d 2023-06-04 21:42:34 v1.79.4 backup50490.storj.dk:50490
129bcCaqaHjpq9vguX1NKSt6EjLotXMCsegt6iAZmYuPJK56QYZ 2023-06-04 21:18:12 v1.79.4 backup50253.storj.dk:50253
1aXMwSrUTWiqadbcAC7cTprCHhHpPF3QtdEnuY4cNFxbmU8JZQ 2023-06-04 21:23:33 v1.79.4 backup50305.storj.dk:50305
1hDezWLLbxk8SQUdNKWDJjPqoQuJ19VkDa9jUsixLLW9gVF768 2023-06-04 20:58:02 v1.79.4 backup50057.storj.dk:50057
1rgHDLsh6N2FabmSH1qXpDBgugkSsxmYGasq1tMDGDkENMzE4N 2023-06-04 21:17:17 v1.79.4 backup50244.storj.dk:50244
1hupNVzeirHkG9bZnQZZFiuizv7UwPc8mMFoMfafrsbUF82nLC 2023-06-04 21:31:16 v1.79.4 backup50380.storj.dk:50380
12FvftjZJMqnHZhgEEdMy1a5wJFYTsFNjzTSTpFvpaoXp51DiNo 2023-06-04 21:31:40 v1.79.4 backup50384.storj.dk:50384
1uVGVdA8CwFUwisCu1bkB6YZ5MRVkFjGUY6wBZY3yqAJtg2uPG 2023-06-04 20:53:19 v1.79.4 backup50011.storj.dk:50011
1u8EWaDvsyCEdJQM4YxJevX6MEcwYiCtcTbkfUwzwsFBty72pS 2023-06-04 21:28:17 v1.79.4 backup50351.storj.dk:50351
12rDm7uoiPGXHDhRK358pgMmDPwmyQERTtw7bTbz9MK5H7ZpvH8 2023-06-04 21:15:01 v1.79.4 backup50222.storj.dk:50222
12fpGzhdULeJQpULhzBJyRSyq1GhF345y25SKTLeM7vVh15LRKQ 2023-06-04 21:26:20 v1.79.4 backup50332.storj.dk:50332
12EU65hFVjgVCMmJRvMLzTSSCCNUemz45wy2uU2HHmvyk92aFua 2023-06-04 20:53:24 v1.79.4 backup50012.storj.dk:50012
12VtFkFZ8X8XsZQdsC55hEg6YZzmYK335ZG1tVmtKUUBrB1x1NU 2023-07-17 15:28:23 v1.81.3 storj.motyka.pro:28967
1yX6KAYBqt3BsEw2DFeK8wmSRRbbXbxTAzRqsu23eLRLxjCzM9 2023-06-04 21:43:24 v1.79.4 backup50498.storj.dk:50498
12CH9rG8RNfthHGPY8ecrZ9Xv3Kho4Vdcst7cYfvdXg4k8y11t 2023-06-04 21:11:56 v1.79.4 backup50192.storj.dk:50192
1XZqH6hnC7NZAuziAnLTHu14XC71fEkCn8LiQCpv9SsH8XCAj 2023-06-04 21:00:55 v1.79.4 backup50085.storj.dk:50085
12KUD6BNZsKJ86HNPWnMbxXRvQwAFRsZZjXrjL38jrQ8gVdSNVW 2023-06-04 21:41:08 v1.79.4 backup50476.storj.dk:50476
1RxL1QiBw65D6HSgKAhJzMVctVuJU4cQpQNrD4WBMVLwh58jFi 2023-06-04 21:02:09 v1.79.4 backup50097.storj.dk:50097
12RrW8mZ8KQuqkqfPTaFXzgLhUA5CTHL15rFPt41Lb5kjevf8Bs 2023-06-04 21:01:08 v1.79.4 backup50087.storj.dk:50087
1sGCCZBgGm7Qy9Uu8FmgVUyTpKCvTXNiC6ynsfxiF7cXHQFzD3 2023-06-04 21:14:55 v1.79.4 backup50221.storj.dk:50221
15jwDq1gxk4Qx3yLahQ7qu2ZrAWoJ81VVekEXrsasL3ZnhUwwg 2023-06-04 21:22:44 v1.79.4 backup50297.storj.dk:50297
122YYYfzVozAahSJQGTxbFENSxvAAmFEhQMXpbdmoaovuJmmD8r 2024-04-21 19:58:52 v1.101.3 manegg.duckdns.org:28967
128jvW94AVuJQ1NAzVNZq6mT763dbwQ91FoW8ELVp3qSHeqiJUg 2023-06-04 20:56:35 v1.79.4 backup50043.storj.dk:50043
12ZpStRDE89BjsoVSRh6YZLWMBRWmJNC8jBVcXZgHs2P5A4zdPH 2023-06-04 21:10:23 v1.79.4 backup50177.storj.dk:50177
198isVgufpcpV9HeiGd7yn1ZfR1TSgxyneS1UqAemfh5W6aVTW 2023-06-04 21:33:13 v1.79.4 backup50399.storj.dk:50399
1ChtYaCThyqh3Qv328FY3nyCy39SiP5iYGG8ge4eFrLmdayb1y 2023-06-04 20:59:29 v1.79.4 backup50071.storj.dk:50071
1fijZKCX3rhkqTVWZS9asHzELNxzqrKrfaHgZq2z2tbkbsSVPv 2023-06-04 20:59:35 v1.79.4 backup50072.storj.dk:50072
12JqdMksYgicFjRu8c9kgc2Jet7JMzQiCSdBCHZo3q4kAKKBES7 2023-06-04 21:42:53 v1.79.4 backup50493.storj.dk:50493
1UVNSksGWvtXvtzUGhKqgMcNjoRaVwczzEEHnjZ6sdZJEihy9k 2023-06-04 21:07:06 v1.79.4 backup50145.storj.dk:50145
12QgDmmU1jScBSZAdUNVPtNzGphfQzTaJdyPWmBwEAi19XVEGK5 2023-06-04 21:26:26 v1.79.4 backup50333.storj.dk:50333
12nweoUqnAW9dBGzvoKbjpDCtyKaHSkiunL63fP5Bt3jN73ymLb 2023-06-04 21:29:19 v1.79.4 backup50361.storj.dk:50361
127SQ5zZcaR3qrSjjMe4aEiUd6t17g3o51nbgusi8ocCMXE8KJZ 2023-06-04 21:06:10 v1.79.4 backup50136.storj.dk:50136
121mYm5WmSJQXwKPVdEigbqdPxW826jS4MHaHKY7csJpCjBwwU6 2023-06-04 20:57:06 v1.79.4 backup50048.storj.dk:50048
12saZU89KPiHPTLVqGFBtJP5onq8ZiTn5tbDewcZ8xynw7bSPpG 2023-06-04 21:14:24 v1.79.4 backup50216.storj.dk:50216
12j4Spv1JDeetYbdxW7cW9QraHy9hwakhQuCHWtbmjvaBm4NVQM 2023-06-04 21:19:20 v1.79.4 backup50264.storj.dk:50264
1NT4RB7bBBWgAk2RBLoDYqxC9pnHJ3Gqp2JSj9Bxd9czdp2fWV 2024-04-21 20:15:37 v1.200.2 88.99.139.110:25000
128awtBjXHwSNNNTPqndTwwRLrneCfSmhKCnC6JE1tLKHvskALa 2023-06-04 20:53:30 v1.79.4 backup50013.storj.dk:50013
12Wn356RdU9EuUTWtBVfRdAYxqsJSAbzzNDoa3qDVWTc7oU64Xm 2023-06-04 21:31:34 v1.79.4 backup50383.storj.dk:50383
12DAMqUrsH4jyeSiNdKzPGoqocpBVY4kp785RV9bXeC1hNmGAqZ 2023-06-04 21:33:19 v1.79.4 backup50400.storj.dk:50400
1BK7WhCR7PwxWj613ZmyN3eLJuaQ42PEtQWWc7gCbUcAtmAeEE 2023-06-04 20:52:29 v1.79.4 backup50003.storj.dk:50003
1tikDwv6KgGvTPd499Wq5SDHdJMyaouQ1ooc8onJub3R2fUy1N 2023-06-04 21:34:10 v1.79.4 backup50408.storj.dk:50408
1378snLMbe8wDqVgrBkw8JcqBU6Cfrx68htJasth1xhq366nRU 2023-06-04 21:35:10 v1.79.4 backup50418.storj.dk:50418
12SvJiNhC6YQUbG14YCReYJ6VKQwticAE6anYKgRNkgkyTM1LTT 2023-06-04 21:15:07 v1.79.4 backup50223.storj.dk:50223
12NtxZp9XoYJq7r1BtA3UPf4KEJSWNkSAhLuSHubB1Qb3mkuZJn 2023-06-04 21:22:08 v1.79.4 backup50291.storj.dk:50291
12CP1CD5PQA95kaQza4iaFmfcwk2a4FqWwBSNMqQu43QjTsdNPu 2023-06-04 21:31:03 v1.79.4 backup50378.storj.dk:50378
1K45tRMjJCqwwTPz9CXKEBpDXU9GjgM4zPP1nUwZyxB9Hky73G 2023-06-04 20:58:23 v1.79.4 backup50060.storj.dk:50060
12qGALZ7TjEbtX7Ay5QstpgsmphTXBjn7nHNvQyEYFMZEfkdsTV 2023-06-04 21:07:38 v1.79.4 backup50150.storj.dk:50150
12D9PRGYt5Sh69kPqoVWQYgMCbbqoCv28YeK2bgSPHTfNPuNUPV 2023-06-04 21:25:50 v1.79.4 backup50327.storj.dk:50327
1cQhkiUUvhBLsmpVbCXw62fScYCvxoDLSXxCwfFcLLy8smM6iD 2023-06-04 21:25:12 v1.79.4 backup50321.storj.dk:50321
12pBJWKznZdYTzS36Nqtnb89mpCc31DadEfPvNMMgjw2We5jFJQ 2023-06-04 21:42:09 v1.79.4 backup50486.storj.dk:50486
12nkrWMLagKRt6jDFu21XX1uebBHfRGARnifDcwxZm2smLKrpU8 2023-06-04 20:54:44 v1.79.4 backup50025.storj.dk:50025
12q4dUedrdr1oovu4eNCw6SfXv62WLzVfENN8k1QDjEJvAkNBFL 2023-06-04 21:24:23 v1.79.4 backup50313.storj.dk:50313
18o9Xvmi2MTn2j883Fj8CkA6xnKJ7t1XX3Kes9hct8B5QXAdGv 2023-06-04 21:27:52 v1.79.4 backup50347.storj.dk:50347
12HMKgJn4uzZ9pjYwxtBhNZghv3eaHZTAtajwYgbMEA8S8aEkQb 2023-06-04 20:54:57 v1.79.4 backup50027.storj.dk:50027
12D6GgDcjmSjY5fBbUuYCWesmhEqaSkzMUB8WSPLw4XaTQtRMyV 2023-06-04 20:57:31 v1.79.4 backup50052.storj.dk:50052
1oRciQ8XeLr1NhpTM1EJjiFLEiYH7ccat4S5jqtjc3VHyb81z 2023-06-04 21:09:09 v1.79.4 backup50165.storj.dk:50165
1LgpUm1whscqyhymp7AbqXC9kh1qnGDp2PpJkx6HfyGPMVHRLv 2023-06-04 21:33:25 v1.79.4 backup50401.storj.dk:50401
12KCJhiJpVrFKXsp98BTbSzp1xWPDv8iWP6P1P79hCPnhsExpkN 2023-06-04 20:56:42 v1.79.4 backup50044.storj.dk:50044
12T94xEDsqNc6uzrC3mJs3BFszqQmjmRv21aeboYcB9QsHj2GCA 2023-06-04 21:07:12 v1.79.4 backup50146.storj.dk:50146
1U9jpxa925da5EcYQzHeP1n8Rw4ktnFcescSxRZpMTa5QgqxTM 2023-06-04 21:28:35 v1.79.4 backup50354.storj.dk:50354
1YYq75AbFTSFZjTvCHjfJvUib4TruZk8tWFDscoMCUGQ84ZoUk 2023-06-04 20:54:51 v1.79.4 backup50026.storj.dk:50026
12XdzSbRQHRRE9sVf2yXa9t78AN7sJ1PuddKSibpWDTRaxMNnYz 2023-06-04 21:17:48 v1.79.4 backup50249.storj.dk:50249
12aUWTYwU8YRFytubLxxk8m1iZzbhwostghpEWHroP554gt1R7 2023-06-04 20:57:56 v1.79.4 backup50056.storj.dk:50056
12gw5EijXRPYMAvauhvMbASRdWZBhgVhWA1sA1vkWoh8tn3TkB 2023-06-04 21:00:36 v1.79.4 backup50082.storj.dk:50082
1bNTtzdS1hTGebcox7NnWZcJUQtMRFMxKGEBeDtYuXogaZgaos 2023-06-04 20:58:08 v1.79.4 backup50058.storj.dk:50058
12vWVq1y6ydhRazZcLDpT58NjaZ6qGCBipoA9k8DWLorezkE5Rn 2023-06-04 21:24:35 v1.79.4 backup50315.storj.dk:50315
12YwhQBkDE8pFVTWQo7zbrHiXekSpMAe3ypfBF1gcDdiGnQHWMS 2023-06-04 21:25:55 v1.79.4 backup50328.storj.dk:50328
1AriCo7y4FAC1WsEGLDnohkd5VA59VXPBsd9KKqsqmcrdNDTLL 2023-06-04 20:58:39 v1.79.4 backup50063.storj.dk:50063
1EJhwZvn24wabx3vtuZrDdS1nH6mkb7yHuQfu9mW12ujcXN3Cm 2023-06-04 21:07:49 v1.79.4 backup50152.storj.dk:50152
1FFezmmZ5PUvaJ8Wn9mbT2AR3GtEccagkx8k8VMdNptUhwFyaD 2023-06-04 21:34:33 v1.79.4 backup50412.storj.dk:50412
122poVxAbJSXHzdyBFkPgEGu7gE6bttT5ZxKuHcpeofzvqJcLfz 2023-06-04 21:01:20 v1.79.4 backup50089.storj.dk:50089
11J7aU3eCeb3xPjrNEM76mBzMBhqBDoYEYp614pUpxwGg2biaj 2023-06-04 21:33:44 v1.79.4 backup50404.storj.dk:50404
1SqLLoV4MHGjxJzZLs7GjuAuuePP11cv6S9pRCXQuuXcM7tSDq 2023-06-04 21:27:40 v1.79.4 backup50345.storj.dk:50345
1ZBo1WdhUXFXdw1NZWGVTrLXH5AT14tqXvuf68pn8d2rgLH5um 2023-06-04 21:16:29 v1.79.4 backup50236.storj.dk:50236
12eGwXdpi9gYEJCMRMrq8HA6WBhB7Zc8XckRuHb4jqCQQZUiqxM 2023-06-04 21:07:30 v1.79.4 backup50149.storj.dk:50149
1tzYdzFMoyU4h4u2eELnYxPaxPw5ruuhAkks8kcycGRLShMtzc 2023-06-04 21:16:10 v1.79.4 backup50233.storj.dk:50233
12EnKGGNKrwP5xMjmbdip6r55zbWWjkJDu6YNQGwUYtAnkHK7ya 2023-06-04 20:57:38 v1.79.4 backup50053.storj.dk:50053
12TL6z6nUj9siVNuPpFDG88xy2ZG4EAYvuxYC4Uv2y57bi48mY8 2023-06-04 21:33:07 v1.79.4 backup50398.storj.dk:50398
1jqHSimEv6Wtk1qX4CRDVwmG2tNzYDEpyS8UQFAnde4vX3Ndbj 2023-06-04 21:08:13 v1.79.4 backup50156.storj.dk:50156
1rEphNLkaL6ty4RiA2ZLpDteX9FwiATAX1WiPv47cS9WBirFDH 2023-06-04 20:52:35 v1.79.4 backup50004.storj.dk:50004
1qcYXmb8upuHoL7H2HWK4ypmftqiKBS3BfUCZRjHpdEBQsVA7z 2023-06-04 21:28:29 v1.79.4 backup50353.storj.dk:50353
1mw97QfZmRoAdtXgZ1266UkTXcC9Zo9wVVerTfvUa1rWAtULer 2023-06-04 21:39:17 v1.79.4 backup50458.storj.dk:50458
1xSEH5zviekR3SD5GhqPKRuoHr1eAUF4LSn96nDhRrRrxrj7H4 2023-06-04 21:26:32 v1.79.4 backup50334.storj.dk:50334
19DT3nyWQP5ZDTbT7g4HXsCEoJpo4DG8XynggB211UUAE4EYfS 2023-06-04 21:02:29 v1.79.4 backup50100.storj.dk:50100
1cVgg26bcxRqzrMTFUURsT4yCxFcFHV2TndU6dCEmfSAvdHJDa 2023-06-04 20:53:55 v1.79.4 backup50017.storj.dk:50017
15aZPzqxyJZquwwRhdutorkZgaGEYQMVT8Vx5Kk7Rras1bErxE 2023-06-04 21:15:50 v1.79.4 backup50230.storj.dk:50230
1iugUL1bW6xuxq7iDAZmamMNyNqymVJJkukmVDaYSAVNmvRKKA 2023-06-04 21:02:15 v1.79.4 backup50098.storj.dk:50098
1ytoa6eNQKb9tgLAV499CykHj1rHRTuvdyMGnTfezqA41dwRgf 2023-06-04 21:02:21 v1.79.4 backup50099.storj.dk:50099
1CQN1BEXctZx2TYL6p7SUsrXrrSErxP5G6YyLRADavyu6easzB 2023-06-04 20:58:15 v1.79.4 backup50059.storj.dk:50059
12VFTZM8zZAgjWVg1W5iQinqmx8D15JdGZKjk6PQBdWbLWQAtbw 2023-06-04 21:24:29 v1.79.4 backup50314.storj.dk:50314
1Jfc6LhfRpC1tD1mypgaxHZPUnJyiMKM8n4czRbCcW6sddafYe 2023-06-04 21:24:41 v1.79.4 backup50316.storj.dk:50316
12WXyQWF3cuJWaHfb2yPxFmTA6Dtt5WRKhTRhox9awwynoJyAL2 2023-06-04 21:14:36 v1.79.4 backup50218.storj.dk:50218
12MLTHU19JVuQFaFBSAChfHNidRKxEka1V9gAXhQ9iCAhJWkHbS 2024-04-21 20:15:37 v1.200.2 88.99.139.110:25002
1Tn4a4s8QhuAPvSVJnWqfoQFeMRnbcvxGKw3B71f5saGh3cedV 2023-06-04 20:59:22 v1.79.4 backup50070.storj.dk:50070
1Ry6NvBc7wE9WJMkuaBsdsF8WGZEzB2jbKUgtSyunhWop5v34K 2023-06-04 21:03:54 v1.79.4 backup50114.storj.dk:50114
1Pv6XgAKCokhSqLEXLK2sw7vGJCftXNzYPWvTh3xm1WakopfaH 2023-06-04 21:04:12 v1.79.4 backup50117.storj.dk:50117
1HjqcgLYQL7NXB1WfVpoUgijt1jKUAzMWEm8WZuG4qhrV8d7Qp 2023-06-04 21:25:07 v1.79.4 backup50320.storj.dk:50320
1e9mBmrNXSadhyQPVhGDgvDXsmK9qSib9EEerUUg3nY3HMaTHx 2023-06-04 21:32:24 v1.79.4 backup50391.storj.dk:50391
1Afv7wLsc8HqDVgVjFyFBRNRLSobxHhrhdbwMYrDZx21d7K2sw 2023-06-04 21:14:49 v1.79.4 backup50220.storj.dk:50220
1Yz8J4tHaa5Ki7iCJFrCg6ZBwV8Cmrf53UgrpfKXo4FqJNnrw8 2023-06-04 21:06:16 v1.79.4 backup50137.storj.dk:50137
12iM9EBF3aAmiPCYYQfbDHLe5sCZjuwLvuLSFFYA75AR1SmvGjt 2023-06-04 21:41:57 v1.79.4 backup50484.storj.dk:50484
1EFEGNEE3GWpw6tzprNMRYq5GauuPCcV9KoadZkP6ZqDtHH3Dm 2023-06-04 21:21:30 v1.79.4 backup50285.storj.dk:50285
12iBR2t53XmhYu8J2V7P3mUK2HzZ4DuhNGtdDXRbvqkyQr1FCx9 2023-06-04 20:52:41 v1.79.4 backup50005.storj.dk:50005
12GQSmKaoUyymAGoBfKijcFLd1k4UEatx1sCMdjtvybQgASQTWY 2023-06-04 21:34:52 v1.79.4 backup50415.storj.dk:50415
12CMj9dePemV7uHKNnbMji9nC5sRrn6Qg65gHq47DZrYdrWueju 2023-06-04 21:04:00 v1.79.4 backup50115.storj.dk:50115
1D6zgDywkMu1KqNcyDvay4vvjvmKu3R1UEmdrqQxunCzyQK2sW 2023-06-04 21:34:21 v1.79.4 backup50410.storj.dk:50410
1dNVBmbJd4JSzaQcQq6JgZLCzqJ3c2mN6g5QvHY91Vzo58aiEJ 2023-06-04 21:05:45 v1.79.4 backup50132.storj.dk:50132
1BvE5KRvhvrSi7g37LgCjo1bXWPLMzMds7RPG7WkKJBW8HhVb8 2023-06-04 20:56:11 v1.79.4 backup50039.storj.dk:50039
12fWfzX9UUdFh4Qt9pCzMqFxTsm7CmdyuZFLLysi5rDMBJ4Etcu 2023-06-04 20:54:20 v1.79.4 backup50021.storj.dk:50021
1dFXmA56QACjVjkL6F5fdXPnysPNzfKuqDRuHc5bjDDKuZeDFo 2023-06-04 21:42:03 v1.79.4 backup50485.storj.dk:50485
15CCubs8QHYYrGnx43L4ckuJFyRj6NkYnUJg894JKWA9xoV5HN 2023-06-04 21:19:27 v1.79.4 backup50265.storj.dk:50265
125SqbHxGt5M31wxHve3n87GXkGtpS9Usj5RvjYe14S7MGdqWrG 2023-06-04 21:11:31 v1.79.4 backup50188.storj.dk:50188
1h28QTFKSmTcPr9uQYJx66XkJeyPXH4iCopE1TKMzQLCNvYWAP 2023-06-04 21:36:30 v1.79.4 backup50431.storj.dk:50431
12oEh7DQH75kkqTsNZcMgqSvUa2Pr89tG3mAv92CcmJzQpsCinS 2023-06-04 20:52:53 v1.79.4 backup50007.storj.dk:50007
1ZM5RYiQgwVh5QLFTyoag3oV93isdE7eRgnBPrPfSkzkUb3uKX 2023-06-04 20:54:07 v1.79.4 backup50019.storj.dk:50019
12DTjEg9HPfhsf4mam4LZss1vEJAjbVJ1qAkhxeJCiJUadaHTvR 2023-06-04 20:54:14 v1.79.4 backup50020.storj.dk:50020
12db8qkRtPbWr5faFJPsekottvuGuqgHGX1uoC9ngrmCmsxvXgv 2024-04-21 10:31:54 v1.90.0 88.99.139.110:25009
12cNarn6RDfuXBGfnruDXWLJdKwyf8daEYYD7b8Pfb2D9PjeCXH 2023-06-04 20:52:47 v1.79.4 backup50006.storj.dk:50006
1eHK3TYWweigjBDdaoZxCnT5haqzrQ4kackGMdu5CzUmKZquPA 2023-06-04 21:37:13 v1.79.4 backup50438.storj.dk:50438
1hyqYN6ZkLpMTA9csgS6u1pAAT8D1JfPeWH2PzefRNr6osWFhJ 2023-06-04 21:39:29 v1.79.4 backup50460.storj.dk:50460
12mK6dCCqdx8VGWyUM8aKURjLiRsUH8oyW8ze5qWwPqjqQPjR6J 2023-06-04 21:33:31 v1.79.4 backup50402.storj.dk:50402
122PTLtYREtUWMHvzSVHKvV359hf1KyJXLevzv3m3eHkutR9Sca 2023-06-04 21:28:42 v1.79.4 backup50355.storj.dk:50355
1275DRGKWvLiRg9s2SPZsuG1ZeHUbJb8bZpDj13Kw9fBKm7t5b 2023-06-04 21:28:48 v1.79.4 backup50356.storj.dk:50356
12nmgnZkgwSim9mNvaJKKaq3GFbCpjZfjXDTDRm3hReNUhwYLzW 2023-06-04 21:36:19 v1.79.4 backup50429.storj.dk:50429
125WgZVx2QAm2nz43Q56M5M6vxSM9RkJ5KXeAAcorAEn2k1JZmy 2023-06-04 21:04:06 v1.79.4 backup50116.storj.dk:50116
185z25f5fhSATQKfnMxRS92RkVfNyST5FYxcuQpncEPxrzs5Lg 2023-06-04 20:58:27 v1.79.4 backup50061.storj.dk:50061
12dFtb7Y3bLPGPTiVmZ9W8vDWKQJG5BGidrnuXQYnRYgeBJxvXq 2023-06-04 21:33:50 v1.79.4 backup50405.storj.dk:50405
1h9XzzZx5ERG77fxenohV7bZj1tB5TnCMcHzvWbDtbPdkitMCQ 2023-06-04 21:20:16 v1.79.4 backup50273.storj.dk:50273
12nripWbUHTmiaY8ZaChxHCBRfCzJ8VPBkypMZCiu8Rsap6SiJ6 2023-06-04 21:11:50 v1.79.4 backup50191.storj.dk:50191
12SKo7YCZ6nZ1WkHqf8aVNAz2nBPL7eo8X4fYuxd6JeiXadUA2F 2023-06-04 21:15:45 v1.79.4 backup50229.storj.dk:50229
1rsDKBjGG2ee5mv4QwgyhE425aQMAuYCgNucy7PSiFKkzhC4f5 2023-06-04 21:11:38 v1.79.4 backup50189.storj.dk:50189
12EqgfDcL5ZWh5WFymv3z67vvmA3J1Qqm6Sg8gGM6AM2y2PBwaG 2023-06-04 21:15:56 v1.79.4 backup50231.storj.dk:50231
12JKKDPMzqodBCAmZrJ8gkyB3DR5bq4TvRqPJxCGwNJRwfMDD8u 2023-06-04 21:19:32 v1.79.4 backup50266.storj.dk:50266
127cLW9qHG3TuAqJhU1KpyXcjJ8TWh74j11EBB5QP5S67YSiguk 2023-06-04 21:09:28 v1.79.4 backup50168.storj.dk:50168
1Yuzu8tdJUGi7RRvozrQt2hpmUVEunfAzBEvJCEEy6vDT3NeuU 2023-06-04 21:24:53 v1.79.4 backup50318.storj.dk:50318
1JJQPfbaAr3rx7ctUfk9wNCpw6EdM5dLJMeD9YyKyKrfXNeKJX 2023-06-04 21:43:36 v1.79.4 backup50500.storj.dk:50500
12ci5np18JF68pkWawNUY3icstDDsz1ouqverMSugEFYzRpft8E 2023-06-04 21:40:18 v1.79.4 backup50468.storj.dk:50468
1268Saew1FiKV894X9szugaa4P8ebToPD4nnTnMJQzXRWLeWZUz 2023-06-04 21:11:25 v1.79.4 backup50187.storj.dk:50187
1xxCC35u9wHK8JDALZS6d1VVhrgQi37XjicuNwCitPJhgWHj3e 2023-06-04 21:23:15 v1.79.4 backup50302.storj.dk:50302
126cERz4L1HsaVXmmHYLTgEru4eu7DcHjMkcmmgQwT1sSGMffL4 2023-06-04 21:19:39 v1.79.4 backup50267.storj.dk:50267
1frBkunqSiw6eUhQ6crMFaGQp9HrNgZtyg2fQ8CCYBzgBzNA2 2023-06-04 21:01:44 v1.79.4 backup50093.storj.dk:50093
1MVnxoow6ruxqyMYnEjQYsFmZmL8Bt38aZ3G73Bqj6iNpbeEmK 2023-06-04 21:26:07 v1.79.4 backup50330.storj.dk:50330
12kPtZnRtUpe2v7P7Da27w7gmnn8fHaEG1qxeD1uMRU52MPdUq1 2023-06-04 21:03:29 v1.79.4 backup50110.storj.dk:50110
1KFAYDkrd9vS22F3MY5uiZ2RyL2BkztEuTA2T1Vrdf5JMcoKzk 2023-06-04 21:38:46 v1.79.4 backup50453.storj.dk:50453
12QhHnJUNipSgaXPdTsKMKimAKmX7aUakHLJ2QvQt8y4SjWcdRH 2023-06-04 21:35:30 v1.79.4 backup50421.storj.dk:50421
12XxeSnEiLsysU4EaTW3EexNThBvngKGqcKaAcPc8EqTjWf82d 2023-06-04 21:20:29 v1.79.4 backup50275.storj.dk:50275
1vPsCgpfgiEKLikor851KnuNPXLVZAVwXBqR7GqyLCKLF5SBNn 2023-06-04 21:26:01 v1.79.4 backup50329.storj.dk:50329
1w2j2wtRRTFGUr2HazRM31CkWyqeFPLJxWMJEuLunitiN5C3UA 2024-04-21 20:15:42 v1.200.2 88.99.139.110:25001
1LPJK33RtDA7jB7VfrDzMdnLQmTxCUf8BridML266artchDmZG 2023-06-04 20:57:50 v1.79.4 backup50055.storj.dk:50055
15kr5UvAuSpFpLpKAJKeUwNMeSBrZ54LiMuDPCGqgRUqUq1u92 2023-06-04 21:23:09 v1.79.4 backup50301.storj.dk:50301
12DxKAEdP5HfXJd3G6zmUnrESPUusucNmME7w4MXLDb38kD1UAZ 2023-06-04 21:35:23 v1.79.4 backup50420.storj.dk:50420
122nTUEUeGvor3zfxumBYpHwEAnQ5BGW963QP9f5QogZjC6uXa3 2023-06-04 21:20:22 v1.79.4 backup50274.storj.dk:50274
199PgWry2MRA1tayK6oJ68kBrspU9W9WXMYj8kUyUJGSMxfnor 2023-06-04 21:20:40 v1.79.4 backup50277.storj.dk:50277
12fVZNq5aTYgZoND89KKTbqqcTJFBTdGDUDFPcmifxLy8pWZBPa 2023-06-04 21:03:48 v1.79.4 backup50113.storj.dk:50113
1DTf9NEKnpkY7neJP87GfBests64bTgRE8cXu5S8d3LEnMsQ1j 2023-06-04 21:29:31 v1.79.4 backup50363.storj.dk:50363
1U8eyDjHpLsvuqJenjHj7ZUkoesft68dmCN9bi2jkEq5ghtbgg 2023-06-04 21:35:41 v1.79.4 backup50423.storj.dk:50423
1nYjc2m8Du2xSXLLVJGLL1yaTGQ9G7T8R5FVCrWMJNidRTHAYc 2023-06-04 21:03:42 v1.79.4 backup50112.storj.dk:50112
129X3ZtnmjmHbaX9Sv41cAAhwd77we586M4GhMnmcuxH6R98VpM 2023-06-04 21:35:16 v1.79.4 backup50419.storj.dk:50419
12uVYZ1ZtSwqXTQNx5GDUoMBaBTcGeJMRxfpjLnDbS4YJHzzB5k 2023-06-04 21:23:02 v1.79.4 backup50300.storj.dk:50300
1EKDZh4fE17Jm2MjceuniYcyvzKFrcYEFw4Yiesn53SkcyxRFG 2023-06-04 21:33:56 v1.79.4 backup50406.storj.dk:50406
1DDHqiNrtVmMtGjJPEGAhXSLRQgvr9qUo3EjFmDnvVWhtRqtZG 2023-06-04 21:20:34 v1.79.4 backup50276.storj.dk:50276
12WhvUzHx63vX5MXhc5JH4G8nHDqvpR1KNjSsiAtQ9tjeo92yQ4 2023-06-04 21:38:59 v1.79.4 backup50455.storj.dk:50455
123Jj2TCEDxGSfsz9W2WS9MAQyiVqy4RgdhSEGey9rVuYdXdULF 2023-06-04 21:32:30 v1.79.4 backup50392.storj.dk:50392
1ueoX2ktexYR4h1F6MjpbPEf5G7v3kfNdCgMcFK4p9fsickiCj 2023-06-04 21:09:34 v1.79.4 backup50169.storj.dk:50169
12CRriAp8jmQ868sobbT1gejskSeVdkDzKsHiTMbozdGABanuhW 2023-06-04 21:29:12 v1.79.4 backup50360.storj.dk:50360
12fUGRQHYkcEtB6c1GZps7rBxZPGt1Np4xzY9KCtj4P7tF59MfC 2023-06-04 21:06:04 v1.79.4 backup50135.storj.dk:50135
12PPpHmMQVb6qBKVbKdL8baQJkR25mwepZPki2EkisTDuQoXHUB 2023-06-04 21:14:11 v1.79.4 backup50214.storj.dk:50214
199NWvQGjkfi1fpBHLNxZdhzcVVwzMK1K6nwi8wyarFS32mFqH 2023-06-04 21:06:29 v1.79.4 backup50139.storj.dk:50139
14boB8jvSyYeSo3fbYpuWoPt9KisYKMmnjNMqZWp2wgE7W9yod 2023-06-04 20:57:19 v1.79.4 backup50050.storj.dk:50050
1nAiBLaqXWVcYxz12VJ1oTE5VZLSn2MoLtFcVfhVxcREaEBjTZ 2023-06-04 21:19:45 v1.79.4 backup50268.storj.dk:50268
1mN8zykoAmKyrBuUL1UvR94vCdpuLFkrRG3HL2NcK3Xecm99dD 2023-06-04 21:23:21 v1.79.4 backup50303.storj.dk:50303
1Y8xfAb743mTHddj188ogeDzE7xk8zmdEtJVxwZszQDHJC7WLV 2023-06-04 21:01:01 v1.79.4 backup50086.storj.dk:50086
12JG8gjfKXHLXfbN3CjSjX18cFDszDNjFJkUR9xCXx86PCfoa4r 2023-06-04 20:53:12 v1.79.4 backup50010.storj.dk:50010
131MpVrn4LXFPhdx7qphjFwkcpBVY6oNUetWuZ997jRYWR4BHV 2023-06-04 21:32:36 v1.79.4 backup50393.storj.dk:50393
12hn4xsuQusjLVvPhiaNp7VfPtB1gWSJSjuqAbeNHBsb3z9VJvm 2023-06-04 20:57:25 v1.79.4 backup50051.storj.dk:50051
12CRQCyH5f9Uv3aATFsvoVpNY5UE2tTkxksL1cgHHjr8ETDSDkN 2023-06-04 21:42:47 v1.79.4 backup50492.storj.dk:50492
1hHPUsTY2LkdHiXiN6mp7XDBojj9pKoM1QpC3YPQJnpqjRxVSu 2023-06-04 21:32:48 v1.79.4 backup50395.storj.dk:50395
15g14qHjRMBmVV2iefv3jTtbbbFDKvFuvDBRmakvPf3VZefG9S 2023-06-04 21:00:49 v1.79.4 backup50084.storj.dk:50084
12tMwtbTqxGsWt4hW25ZWwxcnn186RngaKrw4LCiUtzB9i6K4T7 2023-06-04 21:04:31 v1.79.4 backup50120.storj.dk:50120
1VmnD7yGz6Jnfik7E4jsrDPLMR5edZyifhSsQcyoxZHcEApXSx 2023-06-04 21:16:15 v1.79.4 backup50234.storj.dk:50234
1CCks9Wc8nqfTeU7z7a7o8GqdrQAn95tqy2GoK24vdSEpwyvTR 2023-06-04 20:53:06 v1.79.4 backup50009.storj.dk:50009
1p9C444oerSF3LhcQpLeFAjnsjkrYSnARbGQj2HaJVP66DfQpc 2023-06-04 21:28:11 v1.79.4 backup50350.storj.dk:50350
1fV6EBKXDRRgAUBZEwabZ329RXCK4u5cvS4Gn6pz4eA4rSrt2y 2023-06-04 21:18:18 v1.79.4 backup50254.storj.dk:50254
12jgkx1xF5fU9EyV6FkHsaegYpAiNMfFnVE4C8WKLr3BTb8pHFw 2023-06-04 21:19:02 v1.79.4 backup50261.storj.dk:50261
1g6iTNQipdYY3dDBSvMaaRHBaNDBHg5mC2paa8mSrmKFw7gfJo 2023-06-04 21:18:43 v1.79.4 backup50258.storj.dk:50258
1FsrvbLx8Gy2pLogpe4bNYNWfAPVSSmJtttEvPQNapmRn89pwC 2023-06-04 21:18:57 v1.79.4 backup50260.storj.dk:50260
128NwNgd12bvFAxuEJKPyuaz5h3q1PEmdxmLqneUiMHR3sQUbep 2023-06-04 20:52:24 v1.79.4 backup50002.storj.dk:50002
12XL7wX9A5dvh9T8PL9PPgmR6AsAN3JkCkZdjKq9UGAcYdx6nnd 2023-06-04 21:29:43 v1.79.4 backup50365.storj.dk:50365
12BAN3bHfukHAwJoXz5PsLrLJXC4pmEUDRjyqNaZ91jxUmpDEMx 2023-06-04 21:20:53 v1.79.4 backup50279.storj.dk:50279
1wp4L6t9t4AiQUmciUaAwiE1mK73aEYHe55xpQmaSuXEdkv83e 2023-06-04 21:28:23 v1.79.4 backup50352.storj.dk:50352
12eTfwX4yZ3i955MT8hEbMtniZkUUhKruK2qvVKrrGjs4xEd5tw 2023-06-04 21:11:07 v1.79.4 backup50184.storj.dk:50184
1qNoveQZRgGxfJZGfnfxQpmJHpKyuVKtuS5homUVaqwPVnzR83 2023-06-04 21:29:49 v1.79.4 backup50366.storj.dk:50366
12Jgc8ydYAZ7Wc59HTBQKofdGhFNYiigcTWVUgDB7EQTRbKZLSb 2023-06-04 20:54:26 v1.79.4 backup50022.storj.dk:50022
1fG9T8fKMGDKTRzorXJAyHqAHnsr5Sv3WUq3AiS3hpY2dFxKfV 2023-06-04 21:20:47 v1.79.4 backup50278.storj.dk:50278
12GtYYXsfSSMy7AFRJFxX2AveewQxBHgiHLcFuw43eDA7Lvo87N 2023-06-04 20:55:15 v1.79.4 backup50030.storj.dk:50030
1VKrWiNxdeXpKjavtYW99JzJfkkt1m7DUwodNuB2J3epJewT2p 2023-06-04 21:29:00 v1.79.4 backup50358.storj.dk:50358
1t4iiqpxfd5YiybxkS8tNz55onpKpg9z1Cq1akUYLYfRYySfY5 2023-06-04 21:33:38 v1.79.4 backup50403.storj.dk:50403
14UrypcaKVNZJ51qNosHphrRw6jy4GQwbMBeAborJaMbnkNPyQ 2023-06-04 21:41:52 v1.79.4 backup50483.storj.dk:50483
12CdRmeq1YBUp69kAE32Edc9qxLSKJWkfq2SxKQFdod3YQsXTwD 2024-04-21 20:15:37 v1.200.2 88.99.139.110:25004
12rYR3M5UWUNtkLd3KpNoxsHVzZGoYebhkeZS3nWdqxhmw7DHrp 2023-06-04 21:26:44 v1.79.4 backup50336.storj.dk:50336
1pQVrTUmV6aWY2pidwA8WQ8rKdmNMKeS8pcUX2K45FENkvdim6 2023-06-04 21:04:50 v1.79.4 backup50123.storj.dk:50123
1wPLkLZKDxZhstFSvFsVG3bdj28xXRw8PvAr2egVJ1rKoPmT6v 2023-06-04 21:04:25 v1.79.4 backup50119.storj.dk:50119
12vksoDzFo7euzbDZu1L8ypFTGVsrNs36byyzYHKSwHxwNSdFhH 2023-06-04 20:59:53 v1.79.4 backup50075.storj.dk:50075
1meaAsSgWGAQAthWgteSbkgszwWtQaS2ec31bpjbAkWzjw7DCj 2023-06-04 21:26:51 v1.79.4 backup50337.storj.dk:50337
1KTrMZpbCehVq9BEamyo5wBEnt62F2NxdYtkettFP8msiZC8hf 2023-06-04 21:30:57 v1.79.4 backup50377.storj.dk:50377
1YzHSzfYjaq8A3zyRWW8Vq1NCqxtfBQs9pu8svgZ5e1wYkvGLN 2023-06-04 21:27:46 v1.79.4 backup50346.storj.dk:50346
12sSz9WCoRUHz1qsF18W3By1iaJrdLcBFYGtaFH4FT2Sf99cu8x 2023-06-04 21:30:09 v1.79.4 backup50369.storj.dk:50369
1N4HQxMeB37B5yXwrrYEqWgTyETzVRDi5k5BkEydAx3BDQEsZt 2024-04-21 20:15:38 v1.200.2 159.69.94.66:25005
1H6V3EAbUeVEyxTvmZ2JjebbDFqCYWaiEsa4PxTvBcP5ob7GD9 2023-06-04 21:17:04 v1.79.4 backup50242.storj.dk:50242
12RQu8Vxc54BsHKNsQ3grW6AuHuAeAxFd4tuNMzR52xtrC3BSXX 2023-06-04 21:14:31 v1.79.4 backup50217.storj.dk:50217
1KJUGMqPLEPPSE9WAiHDF3ZENJmcpN2yvEz2NzPzkUwEU52cwC 2023-06-04 20:55:03 v1.79.4 backup50028.storj.dk:50028
12YQ5pdGPVx7bAC1AN4vqnXBQD4tbf3nx69Qf7E1RvHosP8gyYz 2023-06-04 21:04:37 v1.79.4 backup50121.storj.dk:50121
12QKsDnvAQw3sPjMr6fdHX3y3b3fi3DMt5ZcGtHy2AjCCu7MNvv 2023-06-04 21:18:06 v1.79.4 backup50252.storj.dk:50252
1exriyztCRyd29xsoc3CnQYRowLgWqrxSPE242na8acNR9cP9y 2023-06-04 20:53:36 v1.79.4 backup50014.storj.dk:50014
1Y9TPonNwtbsCx2vQ2EBE5TqHwd9ghvMJYC93RkaFmP364cYYn 2023-06-04 21:25:36 v1.79.4 backup50325.storj.dk:50325
1QRsbDmmbb8Pja16xwFpp3BdYCnTqKxCnYxx2AKZSsYdfUdSTZ 2023-06-04 21:35:47 v1.79.4 backup50424.storj.dk:50424
12i7A7xSZs7S8AKgULw55fqNf4DNmwQEjhiCnKabqWi5eA6udZZ 2023-06-04 21:08:03 v1.79.4 backup50154.storj.dk:50154
1TgZfZuHS25pj6GoKB2Vs5E24mWgRBfocxmkwko5GqXvCKPnuQ 2023-06-04 21:25:19 v1.79.4 backup50322.storj.dk:50322
1RNJSrnuVydV8wuhApLM4UBTRHvvt7a6WJkuqpGJTJWLVhB8Se 2023-06-04 21:30:45 v1.79.4 backup50375.storj.dk:50375
1n9mSiem2gs5fSXbyhjXTgaLjH39zCM7w65oR86vSXuF6wL5Y1 2023-06-04 21:35:04 v1.79.4 backup50417.storj.dk:50417
12jSNsfje5z9ncnQ1srr6Vh4qjFs3owGvLefv1nsyZctWhfwmJ1 2023-06-04 21:21:17 v1.79.4 backup50283.storj.dk:50283
12Wq2RXfDoBrbveax4DBH6QnxmCPc2pBM4WFCRuAynuvf6fL8CL 2023-06-04 21:37:50 v1.79.4 backup50444.storj.dk:50444
1JqXfZa3NKk6bGipZ3Ghjr7BhpRhr9mfAjYpwbg6qsbVBN9q9U 2023-06-04 20:57:00 v1.79.4 backup50047.storj.dk:50047
12oteNjQ8Kjs7joqMtmvG5VhS93oV6ne86bGUpoQN6jG2njkgn4 2023-06-04 21:29:56 v1.79.4 backup50367.storj.dk:50367
1qRRF7SDxq7swxJXNQuhaT2sPkeHyzL3k47pTyL2eu8iJr2CmG 2023-06-04 21:12:28 v1.79.4 backup50197.storj.dk:50197
12uLEyeDDVqXScQ4NLTJJwv4pyooKnDFU4T25teeHAZPG1iswkN 2023-06-04 21:11:00 v1.79.4 backup50183.storj.dk:50183
12WHG7CuwuujFL2UyxETLGodfXhLiXDwUQNviHatUDP7L37M7BG 2023-06-04 21:40:31 v1.79.4 backup50470.storj.dk:50470
12DP5VzaZMNWHD22L22ooJgdUEsoBi8MzNixPsrPSN78ZPzHADL 2023-06-04 21:01:57 v1.79.4 backup50095.storj.dk:50095
12nWLW54xpx2TnsKHuKVeoD6CqEq9WtZzFu3v1UeHohQr14sWwJ 2023-06-04 21:29:08 v1.79.4 backup50359.storj.dk:50359
12iwNKWeqAsgaPiSUSPgbG4SWbZBtjcPTkfAFi6Cp5zdPjSdytf 2023-06-04 21:16:03 v1.79.4 backup50232.storj.dk:50232
1EAizr83y3wQSZyfmQKoQ39CZej3fQ87LbWgDDULHAwufE1KCW 2023-06-04 21:24:04 v1.79.4 backup50310.storj.dk:50310
128oLescgG2dF7xmZkNKYmBBwgCP9G77Ci7rkvqQYVkMT8RFxKp 2023-06-04 21:06:41 v1.79.4 backup50141.storj.dk:50141
1hKpv1eAMNmcRFmHWU1TLUCCjNbD5V3ZVJR9527eMz6tRLuHRg 2023-06-04 21:22:13 v1.79.4 backup50292.storj.dk:50292
12ctKfWLM3DKRp4W1WniouN99JaofVGkhUezzGznpn5ihgJd9bb 2023-06-04 21:22:25 v1.79.4 backup50294.storj.dk:50294
12knveYD8gCJ9ZwmtHLEfP29b5JBDdJGG5eguo295oSH8vUZdF6 2023-06-04 21:37:57 v1.79.4 backup50445.storj.dk:50445
1d5iE5gZzVWbLhMUQFYmEfpdDgvbqiP3e4CFPGAxamQEUy9TsW 2023-06-04 20:54:32 v1.79.4 backup50023.storj.dk:50023
1S3hTCVRgLnwvTucnXB53mFu522f7iU4a3tQDZwCsfH8XTu5nd 2023-06-04 20:52:16 v1.79.4 backup50001.storj.dk:50001
1iUNKtedGguUM6EWyP2ABvwAMr7jnX6KWXep6HcQaZ5Yu2XzxZ 2023-06-04 21:10:11 v1.79.4 backup50175.storj.dk:50175
12tLi16ipooGdCsyGdH8RMvB79SvLY5oKNErT5BpWLit1SMPYe3 2023-06-04 21:26:38 v1.79.4 backup50335.storj.dk:50335
15bHdsAiCizEkdxFKtLeuQwwifqnypDUrChE36XvrXHfakuNdY 2023-06-04 20:56:23 v1.79.4 backup50041.storj.dk:50041
1sPMmUd44vP9VqSTGcy4Ejp5tappktA3jEpR8MJTiStcvN3DaF 2023-06-04 21:36:49 v1.79.4 backup50434.storj.dk:50434
12oy9gtQtsoLp9rmdJCSGFdR1jNtSxawbrzeKhudAiPowZkh9Ve 2023-06-04 21:30:14 v1.79.4 backup50370.storj.dk:50370
12w4HVkD3uteXAWQxZj5xUq1tMm1cbeB14mbMSC46pjva1938aW 2023-06-04 21:15:19 v1.79.4 backup50225.storj.dk:50225
126NndmycAMSaPV1Wo9BdP6a4L5qi4PZX95oj9ixudJTLdSnVvS 2023-06-04 21:15:33 v1.79.4 backup50227.storj.dk:50227
12B9jY87pgvTcUoGohDQN7Vd1uywpvvJqeVWN8KKnPM5MBKG1vo 2023-06-04 21:15:25 v1.79.4 backup50226.storj.dk:50226
1211SRUnorNWTjJqC23qoDbCuNsmPBWCfY7sFTbDhWVtTvQ9ocA 2023-06-04 21:22:38 v1.79.4 backup50296.storj.dk:50296
125ZbrFieR9QWyBEMXncoUAGSNnWDWpNkyP4FVkfZBmT1afqFxV 2023-06-04 21:30:02 v1.79.4 backup50368.storj.dk:50368
12XmqYhGQ8KobVw9PxeppYd6bdJfNXpvKCsU7K53GNAqViTFCaz 2023-06-04 21:05:10 v1.79.4 backup50126.storj.dk:50126
124SHaGf3MwsZY2dRzpeB89zMdSekWX1pUwTDhRMXPExCjJmGgP 2023-06-04 21:22:31 v1.79.4 backup50295.storj.dk:50295
1JDywGC1SGr6TnmUFtSnDS8XGxzKNQtNSSKMU68xoqzSD5QsVL 2023-06-04 20:54:38 v1.79.4 backup50024.storj.dk:50024
16SrSYFkD1t8kqk5AgsJrHNiehbNNw2bCn2sjRJ9JzW9SYDkPJ 2023-06-04 21:15:13 v1.79.4 backup50224.storj.dk:50224
1a63eSqp653PYAKxuXMsksZH6GZvW47Ffa1isceQ5jz2HzB1Zz 2023-06-04 21:12:34 v1.79.4 backup50198.storj.dk:50198
1DQYB8jTo8zvEgWY5XHDo7NZNmVQdqVhdveMDL7NdC36PrNUtg 2023-06-04 21:14:42 v1.79.4 backup50219.storj.dk:50219
12fPPuypDGpy5sNUnywG6j4U6a6244UkfPBmjUYgTbQ3cU1grEE 2023-06-04 20:59:59 v1.79.4 backup50076.storj.dk:50076
12aT5CF3DYj1Vg4PrFGUqSdoLWCJNxZrrntkvNx85jNWFrJSevj 2023-06-04 21:36:43 v1.79.4 backup50433.storj.dk:50433
16ZN9nC2n4aUiV5EuH5Q4oRxcPmNLiJmfvHPSYwe4VP5ukBL5p 2023-06-04 20:57:43 v1.79.4 backup50054.storj.dk:50054
1ahbLJbQiQS3Pa8a9ddpVvskvtNpgbPLy2xYLjcdWJssTFk36n 2023-06-04 21:16:21 v1.79.4 backup50235.storj.dk:50235
19yRRVQa8VBZivHbJ8c7FMPexnNtyW7KQP6qonooXNihRrPrUu 2023-06-04 21:36:55 v1.79.4 backup50435.storj.dk:50435
1CsnE4FiYoeLSCfdjLWUpYMJtb158sihVYhThgP3Q2RcUBWTkW 2023-06-04 21:29:39 v1.79.4 backup50364.storj.dk:50364
1D9jBVReSfi9FmryJ1UtEroVTtwwcYi636EobfsRak7MiAbUp9 2023-06-04 21:05:02 v1.79.4 backup50125.storj.dk:50125
12bLn19vCgSQSFXh2mPq2N5m3D1jecQWJi2xhhLYrt2ubNtHodj 2023-06-04 21:14:18 v1.79.4 backup50215.storj.dk:50215
1U51q4zp3RxWHwVdcXMMhn7DF1yTRJhYjhQg2FLWAzih2yJ3nK 2023-06-04 21:07:44 v1.79.4 backup50151.storj.dk:50151
1mQ8FQXsCc9fQe5sxQYR8NE1rfZwdu7FXqn4nspfFo85j8VpyM 2023-06-04 21:18:26 v1.79.4 backup50255.storj.dk:50255
1ZHccyycyemeGdNAu5Dn15VUXSP2jY5UPaATXFYG1PviTgUiNJ 2023-06-04 21:11:20 v1.79.4 backup50186.storj.dk:50186
1Rpiq4ET93XGGkf8radKV61XShmfr4LKbvRNdW2kGMKGY78m1p 2023-06-04 21:17:30 v1.79.4 backup50246.storj.dk:50246
124X9hEyMEPeFiDEp14PtgoD4zT6KR1xrip954aYhe3AUGxZErS 2023-06-04 21:28:55 v1.79.4 backup50357.storj.dk:50357
121KBFh54pATrXtGZMgrUR3fQCuEjFJgWt6QF9PfzoNjB8CS8sG 2023-06-04 21:35:54 v1.79.4 backup50425.storj.dk:50425
1JSx9ige793TdbtwE7LzZwkwPBSR13VMpRYgVFjwgKU4NyfQ3Q 2023-06-04 21:12:39 v1.79.4 backup50199.storj.dk:50199
1wVC24dLLfGMPXM2EUevg37jo1dYzv7riYDwV1qPDSycir7LKS 2023-06-04 21:36:36 v1.79.4 backup50432.storj.dk:50432
1u2pHPrg1Vw2ELawsrMKa9LGC6BNNYZRv3uuXwt7xANeH97AZZ 2023-06-04 21:35:35 v1.79.4 backup50422.storj.dk:50422
1dszJUdMisfUbfECCGwifxyhoyoUDyB33jaxkHBm2WHLrMTUPa 2023-06-04 21:04:56 v1.79.4 backup50124.storj.dk:50124
1WVJeiuiSQhkZh6tz9fRThWHygfZDcvMr37xZytg7xvhyL9kWH 2023-06-04 21:15:38 v1.79.4 backup50228.storj.dk:50228
1hcbRUJa61KgYt7xvRT6Qfvb2u3CnxpzvC6faAWixXkuiDCf9x 2023-06-04 21:31:28 v1.79.4 backup50382.storj.dk:50382
12Yn4uXJ9Uxs9g5bkfMcgv4wH38VZanUdnDMk6KP5cAz12Wn7Ct 2023-06-04 21:13:29 v1.79.4 backup50207.storj.dk:50207
12ej89kfK61Z6xFJtoFxG6HNWhQxVeFGqe15iPA2TRTYEf2LnNw 2023-06-04 21:19:09 v1.79.4 backup50262.storj.dk:50262
12TtUyNxLyckQFr6VzGiSc1t9P2GT1X98kK1EQuhhzzwP16b4Nz 2023-06-04 21:36:24 v1.79.4 backup50430.storj.dk:50430
1nB3fNKne5rTLeMoYWR7R8bKBoayxNKg2WoFKB9vnUjPE9LmNu 2023-06-04 21:37:01 v1.79.4 backup50436.storj.dk:50436
12bTyeHdZBNZpP2GZkU42bt6hDfYrd7LP9wDLDLEop5KPDY66vw 2023-06-04 21:37:20 v1.79.4 backup50439.storj.dk:50439
12JDRm4mNfi9UBhg4WpFZVwEFLf4vgCPtYQoeX1qGSWJgXkGKBH 2023-06-04 21:02:03 v1.79.4 backup50096.storj.dk:50096
12GfJNV1MZEqKQRWCd2fQ5aLkr6pQEspqTzQMpwWRE9ovEadzhp 2023-06-04 21:40:37 v1.79.4 backup50471.storj.dk:50471
18HTNpJc9uC1cUUkNqfRepyshVtVMmWeNZbymW8brnbDjAwL58 2023-06-04 21:42:40 v1.79.4 backup50491.storj.dk:50491
126Vwjv5KeeJRgd3WywNNygdaUGuy8cmscsAEg91QArMo96rMkj 2023-06-04 21:01:26 v1.79.4 backup50090.storj.dk:50090
1ix5WPZ22EpxyhUyVDVdck8S63ZHeRqguVoPLYGQdRP7PacUyi 2023-06-04 21:37:08 v1.79.4 backup50437.storj.dk:50437
12txfpPKS1s9pSDz8cBGkGe8iuQZHv3zKKpnL8VNrEmcmeMQAYs 2023-06-04 21:02:41 v1.79.4 backup50102.storj.dk:50102
12WmzMGnQy8mdGLiTJuEKhBM6TgBXjUGTefESAWYfncSmr1EcN7 2023-06-04 21:27:16 v1.79.4 backup50341.storj.dk:50341
12cbJWsTZYLfdMnndgT9e8CtiZpEMrDgb1RokTfeZtTAhav2Ek1 2023-06-04 21:25:31 v1.79.4 backup50324.storj.dk:50324
12UfMJpEFzvxtFiX3EeTHb9Ru9QypxQMT8zRVy2A1GkVDhKPqNL 2023-06-04 21:40:43 v1.79.4 backup50472.storj.dk:50472
12UyorYg86BusMSmriysC4c71VtxawybXUG4MnLcMfEkeAYX93g 2023-06-04 20:55:40 v1.79.4 backup50034.storj.dk:50034
1iwBSr6fZ6EjuULbwsVG2xqsDHvgrQ6k3HyQgNejJcgC13UxhG 2023-06-04 20:55:46 v1.79.4 backup50035.storj.dk:50035
12GpMr1EmwPZF1xUq8Md13Lnkh6b4ArWz8u825PDSMNM8oZnCFT 2023-06-04 21:42:22 v1.79.4 backup50488.storj.dk:50488
1srW6XKf7i18TPvD5Egmo4CoUukA9szKwMR8pMpd7L7cUDyJcT 2023-06-04 21:23:45 v1.79.4 backup50307.storj.dk:50307
129rQv24Y2vZherwLT9yMbgkv7XyJmLSArZEHQCCkrHTgXXqaTB 2023-06-04 21:00:06 v1.79.4 backup50077.storj.dk:50077
12JKx8ikXhJ3vi2wc2YMUwDK9SJtY8mQcWoWhMEw6kfurrXdnki 2023-06-04 21:07:24 v1.79.4 backup50148.storj.dk:50148
1hQAhCqSXeatEXRXiskS6tEiJKxjE6BNHeBBqcsn4brWrG67jm 2023-06-04 21:31:47 v1.79.4 backup50385.storj.dk:50385
11RVVCAWCi5tNQaL6dTEanhU5PZZPj2cvT2SQmMqjMhoeCLemD 2023-06-04 21:40:25 v1.79.4 backup50469.storj.dk:50469
13pHs4K3hVeSpXMfMLAodjxBcLPsxeW98kTABZ3SY1jquHAJbW 2023-06-04 21:32:42 v1.79.4 backup50394.storj.dk:50394
1aBMEhYskU511PAfs9cFQxJXFiMZrwAEr8oRgzaWTvcsiQkSC7 2023-06-04 21:10:42 v1.79.4 backup50180.storj.dk:50180
12sKTHuiXjFgekbuvhLqnMPrqYfZ2s1GjeiTbUYrnWG55PcPidx 2023-06-04 21:06:22 v1.79.4 backup50138.storj.dk:50138
1Fg6qibdW6FKpuVSxoWPEcVURE7cVifhPWgwB5SUXXFC8c58iE 2023-06-04 21:10:48 v1.79.4 backup50181.storj.dk:50181
1oayDzzPG4cwCQtoz3xRoc6BA3YWJXMp1cKtgMTKWRuw5k57cE 2023-06-04 21:07:18 v1.79.4 backup50147.storj.dk:50147
1ESPMtAnhG3Um8gcY3Y2enQTP3eFeX3hMEadGnpF9JfyQ5JXh9 2023-06-04 21:30:39 v1.79.4 backup50374.storj.dk:50374
12fXrSsGg3jfQtByUtxMjFSh45Au7pRJzBQmeQ38EW4ZHVwFmAr 2023-06-04 21:30:33 v1.79.4 backup50373.storj.dk:50373
125GqQ3t7WGxzVHi7vRAZpmJ1zBicsXzM257cVJzCX3uhWQ8V2m 2023-06-04 21:31:59 v1.79.4 backup50387.storj.dk:50387
1AdUpuRCit8iBcKcyfggAES5hNiaPcsvgLTEcXijq7etFUscQP 2023-06-04 21:36:12 v1.79.4 backup50428.storj.dk:50428
1jpoL6yLqdD3wmSp1U1DXQZG5uigZxLUbd7LYWaX27ygBQswM7 2023-06-04 21:13:22 v1.79.4 backup50206.storj.dk:50206
12JxXn8FXdnww6SdzKeQ1zkjg39SeDyN2T9XPpG4B4XY6cuuNhd 2023-06-04 21:00:18 v1.79.4 backup50079.storj.dk:50079
1BGwvZ28fXhRBE53rBxyGReZV3dwcddsANVCmmycie8bhRHkQ2 2023-06-04 21:12:57 v1.79.4 backup50202.storj.dk:50202
1euoJ2Bf1rd6dc4GTxLwRui6jWbZDP4tKrPr7rC87MjoR4o6dZ 2023-06-04 21:30:20 v1.79.4 backup50371.storj.dk:50371
12Z7XiKzDHcdCMGnmFXX8ooN4ZWruzbc3oGHA9RHLErkCTaTjhM 2023-06-04 21:25:43 v1.79.4 backup50326.storj.dk:50326
12Xx5XkGTGvNNZW95BQdiZNVnwDwqmnVibQexjFB9MbAwe8KTeX 2023-06-04 21:09:23 v1.79.4 backup50167.storj.dk:50167
12Ydyc2AXEqEfv2w8t2jE4peUBu29Z5KanQ9RPhbVcaMSrRjoHZ 2023-06-04 21:13:16 v1.79.4 backup50205.storj.dk:50205
1earaHzoT7zJQEisGn711uhwS6CxEExZBjB1s9a92mGqEdrAKh 2023-06-04 21:02:53 v1.79.4 backup50104.storj.dk:50104
1BhMEzt9epE1yXqnJEG5x3mg8Xw6igg2VQpTBdWY721TTPacL6 2023-06-04 21:16:33 v1.79.4 backup50237.storj.dk:50237
12e2YA8D9DQGKqy2ZapggiVPvzJYhdmPBzFoBq8eGnwXP7ZgD9T 2023-06-04 21:00:24 v1.79.4 backup50080.storj.dk:50080
122jZJdLpAXth9Nt44cs7WECMHUbgmK8BBF8R1LUqiGc8LXhZk 2023-06-04 21:22:20 v1.79.4 backup50293.storj.dk:50293
1SWt5MDD8C3rzrYuWCuHzdDxLvsj3u5JdL1MpUp1BDtKhXDDHK 2023-06-04 21:03:05 v1.79.4 backup50106.storj.dk:50106
1sB2t9ybvp5g8ed8K5rxWRMbn6p3ZVPfdoGrZ3QnBzcrSWbN6a 2023-06-04 21:08:32 v1.79.4 backup50159.storj.dk:50159
1PUEDEAWeG7FEbbEdsMnMtPEPWdz5JeQDDfRLSuNzyvcKPEELF 2023-06-04 21:02:59 v1.79.4 backup50105.storj.dk:50105
1r6jPb4XhGCafvtU98osL8PxwjJ9uD1ePk7RF66D7TAk2PnfH1 2023-06-04 21:32:05 v1.79.4 backup50388.storj.dk:50388
1HfgShfRAQRfkFhwmi1Bieif5SouawfrCeN2BYGmqkaagkadvi 2023-06-04 21:39:24 v1.79.4 backup50459.storj.dk:50459
12q7T5AxfYXHZzG1U8peNk9kqDXQzRuFCFKVUabAfR5Mm4ZZNYK 2023-06-04 21:12:14 v1.79.4 backup50195.storj.dk:50195
12nz3dwQ5qqq66v3aFNye5VPedrKE5z1zefKkRspnssaGm8zHKb 2023-06-04 21:32:17 v1.79.4 backup50390.storj.dk:50390
12EVmmxnbPZ3L1TQFVqk5Vb6jaVFTC67uVW3FZVWb9ynLdJtBrZ 2023-06-04 21:38:03 v1.79.4 backup50446.storj.dk:50446
1hjxg5gVW1zto5ChNg1HiHesBb4xM5BnxjVv9dEsrTFN5wpAiU 2023-06-04 21:40:49 v1.79.4 backup50473.storj.dk:50473
1FXm4QVtxgb5QxTxN1KVnrwFmrBeWZvpGt61NkdCz69FmQpK8M 2023-06-04 20:58:52 v1.79.4 backup50065.storj.dk:50065
12mKAna36qypGXWm6kxutWVgoSyWGyozYE1W132AYKSmDQquUKE 2023-06-04 20:58:58 v1.79.4 backup50066.storj.dk:50066
14YAYHGMETzeepMcvBhiE1viiAHBj9Pbqt5sqRdEvnGovEdCty 2023-06-04 21:39:55 v1.79.4 backup50464.storj.dk:50464
1TWkT8YQoTFDx5t8HW2Un1mNgYUwUnSCSLrRj58qn7uKiZp6cn 2023-06-04 21:22:51 v1.79.4 backup50298.storj.dk:50298
12Anbx5pehUtYQXb1WSihY85mSnQZhJ8BwoGPLuPGxmWeWcEcT5 2023-06-04 20:58:45 v1.79.4 backup50064.storj.dk:50064
12HPfFg7MiMK1QutkzYsVkAtAEjVE8tCghPNUfHYqrEDi8QkKie 2023-06-04 21:42:28 v1.79.4 backup50489.storj.dk:50489
12T6m6Gdizept6tp7BoNTE2PazGaRXxxqGxZSAmFiiDhZwGMRuv 2023-06-04 21:06:48 v1.79.4 backup50142.storj.dk:50142
1Q7uwG2PN9JA19youVjfgXg6xmbiBgzzcr1L3dbTz3fLeBZRJx 2023-06-04 21:22:57 v1.79.4 backup50299.storj.dk:50299
1UgRDNhYxKVVGamU8mM4giLcbRCMrsFUpeDzhcUz3jHs8R5Mux 2023-06-04 21:25:24 v1.79.4 backup50323.storj.dk:50323
12VxSPGNZLcqPqDu2YevhhvN36h4rxVAujHXD3vNgotYMmJfwRE 2023-06-04 21:03:23 v1.79.4 backup50109.storj.dk:50109
12VAxpHN3Juejib6gqGeDoe7XkVPJQXxvE9k5ZCh2pGcf4tekCn 2023-06-04 21:40:01 v1.79.4 backup50465.storj.dk:50465
12UumHdZhzLXqKqpouSCJG6UsQduRmS2rYQb1mzKKoZiqtSKYCV 2023-06-04 21:19:57 v1.79.4 backup50270.storj.dk:50270
12CGpTJUNm4D9jQprUP16APSAKs5o6NdyrnqbfKfFCKkeE2H35U 2023-06-04 21:34:58 v1.79.4 backup50416.storj.dk:50416
1b3cv2a8vCHViXqmkCaA5EufvGTw4FxPv4zWRfjPkpdMLd94pj 2023-06-04 21:24:10 v1.79.4 backup50311.storj.dk:50311
122LXXiNX5AvXJHg1nwfpu3Tyw6JFycxdsKf2Q9VmTt5dyPFwMC 2023-06-04 21:35:59 v1.79.4 backup50426.storj.dk:50426
1ieic9VtGqJRo59hjdMFSQWWWHvXgfSKgvg1kgzTvvFtubuJTF 2023-06-04 21:17:36 v1.79.4 backup50247.storj.dk:50247
12BZJwCaNA3x9eCt1p64jmnxMjDHP5pPzNEJqoYbZuzCTHndH31 2023-06-04 21:03:17 v1.79.4 backup50108.storj.dk:50108
1aFvXHajv2dM2zhiQhCkhU7oxq4PaTACGdVGgyrVucT78bpe8f 2024-04-21 20:22:06 v1.101.3 sihl2-b.airdns.org:60413
1273gVXVwfaPTCuWdMy1q32NcLBrDHHgXvHR8YhKExDYQDAY37s 2023-06-04 21:41:14 v1.79.4 backup50477.storj.dk:50477
12i3rTnTokjLP9Wv5SopQroKXnE3G13gvrNZi7vmaVATrXHPEzt 2023-06-04 21:41:04 v1.79.4 backup50475.storj.dk:50475
1YW8GPU8MBDzwpJfv1jjuV7QAWnBNvYSQgdkZLAVu219f4CZhy 2023-06-04 20:55:58 v1.79.4 backup50037.storj.dk:50037
12cjcbWM4JLWwv2g8yGhABiK2DeC8k9NkYFUhdLTZQDdFMTFcJ 2023-06-04 20:55:34 v1.79.4 backup50033.storj.dk:50033
12eX23XJLVZnWvmgKEksiUivZ1wkvEks3j9EeqWLV2WB6B1Qawi 2023-06-04 20:55:28 v1.79.4 backup50032.storj.dk:50032
12eXhcrY8Hpqf1E27GwGxbkvEuzxspoSuutf64qdZbrNrwmwM8J 2023-06-04 21:05:27 v1.79.4 backup50129.storj.dk:50129
12EDFDJhSaQ26Tv1SimQfMmP9d6iV5pypGo1vm9uNhEQU8MjCLa 2023-06-04 21:27:11 v1.79.4 backup50340.storj.dk:50340
12hUVrzg7eAUMX2nZd3HzYCczL6oEyZvCpt59XQR2CxStmnqhnc 2023-06-04 21:05:15 v1.79.4 backup50127.storj.dk:50127
12WD2ZuPCWuY8SZ92broQZdub8bNmQiFxdPDyyk8rQUT7Dn1KBH 2023-06-04 21:05:20 v1.79.4 backup50128.storj.dk:50128
1Ctnz6G3wXG2wREErXjergKsMwueNVkg3H7K884FV3tJFMoB1g 2023-06-04 20:56:48 v1.79.4 backup50045.storj.dk:50045
1TA19UKJs1kFPNE6pp4Z6D5V2921XaFsx4B9eTjiyEftUXcMEC 2023-06-04 21:26:57 v1.79.4 backup50338.storj.dk:50338
12Lei75q76kRHQKBYMWtEqVeYYD9KDtn5Y7vPoj8Uo1imehZzpu 2023-06-04 21:34:45 v1.79.4 backup50414.storj.dk:50414
1W9zujuLuTFxACLj5Hrq31XDM6ixDRmWwQ1BuAMuR3WfUi5Sw4 2023-06-04 21:27:03 v1.79.4 backup50339.storj.dk:50339
12ngar6QW4ozoKRp5kBU7Z9QkYk7QT8HpcNHNsXFHeSrH9CxD96 2023-06-04 20:55:21 v1.79.4 backup50031.storj.dk:50031
1eZg24V368GzGX85uefbrhu966gJ99ZioEs44tEyo1kLUqo6k5 2023-06-04 21:05:33 v1.79.4 backup50130.storj.dk:50130
1a6iH2BGQx2UEa2FS7ffQzNEhrxVkUwQgeu8ebkBdCAgjn9RJ8 2023-06-04 21:42:16 v1.79.4 backup50487.storj.dk:50487
12XBrQEDYG16vRM9ujMWyzSgGwy6Z7VkYUhPTCujW7WQn12dG4j 2023-06-04 21:07:55 v1.79.4 backup50153.storj.dk:50153
12JhwJvEb5kd5Z4kKA6YNE7UK8tfb85ccDXBFuenH8Vc6VzRxxP 2023-06-04 21:38:11 v1.79.4 backup50447.storj.dk:50447
1BysgBw7cg1E46vJ7LQxVPaqggmUcsdQizzefSFKg52EkoY6PY 2023-06-04 21:39:35 v1.79.4 backup50461.storj.dk:50461
1CrRZaiu11vLA3rrWMnPEiTqQG52buxTtQYfAtBavcTuNDzWrh 2023-06-04 21:00:12 v1.79.4 backup50078.storj.dk:50078
12jq2nxxtijXCNFYgDgys3NAVnAi6gi2Lan8AkPsgyBa3wXkG4k 2023-06-04 21:38:16 v1.79.4 backup50448.storj.dk:50448
12NjW4uHzoFWTVgHnRJZyYFiRkLu2QB2tFcCk2TkhUYPXfsqbQL 2023-06-04 21:21:48 v1.79.4 backup50288.storj.dk:50288
1pYtZscmG1kXkR6iyPss6w91UYKHDFkfWuqJdAbZmWmjDcgdaC 2023-06-04 20:53:43 v1.79.4 backup50015.storj.dk:50015
12fhcBPjciyX1koyYPYu6rQn21rSy2ufgnFpZCVgXzwzjQEssGk 2023-06-04 21:38:21 v1.79.4 backup50449.storj.dk:50449
12WT8cccLuT46nsHCPMLnABQsfCV9M7ZpJybJPB32JzkT5r4gj6 2023-06-04 21:37:32 v1.79.4 backup50441.storj.dk:50441
12TVGxwozmkcK858nZTrnvQSrTNteVFLK7ETUwH5KhTHWkKSXk8 2023-06-04 21:37:26 v1.79.4 backup50440.storj.dk:50440
1RkeBeExi9JB1jXvYZCBzZjHDtahWKKMXJvMrnm9bGh8guEVK4 2023-06-04 21:27:58 v1.79.4 backup50348.storj.dk:50348
12jAxTKKvfP9h5maEcsNWTBzCaVHKBEG9izT3EqkqF7vBEG27LJ 2023-06-04 21:21:43 v1.79.4 backup50287.storj.dk:50287
12DW6xWRxB9Xm2rwk4ih3emVMbeYvbLvBRhyDmXAM1RcDyK4LN1 2023-06-04 20:56:05 v1.79.4 backup50038.storj.dk:50038
19LvAzSsiKmgA4GrE5F4yTm4USf5YBs5Vep2NWVVrr87jfA32w 2023-06-04 21:21:36 v1.79.4 backup50286.storj.dk:50286
1fctVgJoisJ9qPmNeogRKGbY8cwBPCgzu6uUEETHe9nA5GPov7 2023-06-04 21:06:35 v1.79.4 backup50140.storj.dk:50140
1V9d2Uqw5jVV4sWMZPCaW9WHhvcw61fKzixk1gHFGTfh7odaw5 2023-06-04 21:17:11 v1.79.4 backup50243.storj.dk:50243
1214MgGWTaCyVxZLdHekXBy7pTFsDKbmJSfLoHn3RJBNpyF7Xs3 2023-06-04 21:04:19 v1.79.4 backup50118.storj.dk:50118
12kNcHKmg6UAU3JxWxhHLwMYVGriy3G79QMjWJFgehh4XTq1Mnq 2023-06-04 21:23:52 v1.79.4 backup50308.storj.dk:50308
12b3nwwPTVnmEDsPvHrJEwMAGTZxfqZWpYuEh9NJKMVVqL1mWwS 2023-06-04 21:10:06 v1.79.4 backup50174.storj.dk:50174
1t3cWzsYzJoSyh2JJwrzyEHYA1Auc6hmsevhoe7RaTrAV8ze6S 2023-06-04 21:08:50 v1.79.4 backup50162.storj.dk:50162
1kNSxsMWbWEnCdJYLPEgHQJaoinpfiw2fsY34f45te6vLQfPEW 2023-06-04 21:09:46 v1.79.4 backup50171.storj.dk:50171
12GU1KQ6nmbvtDGv1SMR66rAks81cPhEj8W432P3nSGGBqVikNA 2023-06-04 20:55:09 v1.79.4 backup50029.storj.dk:50029
1vpqz2jeX1LfqKngCZkBC8odEdYxjEffWWCsrTT8xX3udpS2nY 2023-06-04 21:39:11 v1.79.4 backup50457.storj.dk:50457
14XCAkh2yMEArAVhyoydMe6ZJ6hchb9uTFfMAzrTU1mnSLDdmZ 2023-06-04 20:59:41 v1.79.4 backup50073.storj.dk:50073
12ZjcJ298si2KmpMHLh3B5DM96Mmr931au4FCG7XmT6VuPb2aN8 2023-06-04 21:24:59 v1.79.4 backup50319.storj.dk:50319
1ZziFsa4ecQeYmnQyZtj46n66ECJUo3SekJaUJTzU3M8jMoGpC 2023-06-04 21:13:35 v1.79.4 backup50208.storj.dk:50208
1LBzKFiVfVHjgSE75BTLtBkHm3zmyVWH9y7VkbEVffL3zSsQrA 2023-06-04 21:06:53 v1.79.4 backup50143.storj.dk:50143
12LeqG2ui8i6wgayxG3ZTuY6PH5SeYZcP4MdjG1X76ouZ56xDhu 2023-06-04 21:42:59 v1.79.4 backup50494.storj.dk:50494
1c3vhs6QHvzsqJsXEbtfkdGtbMkjGvYGjuBBYCoA6Aa62qJGKs 2023-06-04 21:40:12 v1.79.4 backup50467.storj.dk:50467
12LJKTsg2XrwqVjXXnQpGuFW8B9whRFa7xEChteApU2L2oNPPoS 2023-06-04 21:43:05 v1.79.4 backup50495.storj.dk:50495
1orHtBDoNnDrNcvRywdtMq2B88YsFDUMPaq6VW2CnAc9jXQtFx 2023-06-04 21:41:33 v1.79.4 backup50480.storj.dk:50480
1pzbpXED1Vu7iLzRSqBFvUzSPNcF4c1qs8RoHDnpywEXisbnWU 2023-06-04 21:38:28 v1.79.4 backup50450.storj.dk:50450
1fqm3EJzFgksP8NaxtWYVbgt4wnpn99qaNEgvKA2dAexq9MPCB 2023-06-04 21:40:06 v1.79.4 backup50466.storj.dk:50466
1Lt7NpJoydcbiTVVBX3dX9xDcxrkcjiT9TodCFbisAN6Rwphfe 2023-06-04 21:08:38 v1.79.4 backup50160.storj.dk:50160
12fDWrKWW3BgeEGoM6DpNtQMnJHxLkh7J92Yk43aXcAM5qYwM73 2023-06-04 21:05:39 v1.79.4 backup50131.storj.dk:50131
128NoZePHQcSbPoY7472WZHxgTgC3o57oJeShGMBVUkfcukWNof 2024-04-21 20:06:31 v1.101.3 sihl2-a.airdns.org:43736
1Yc5EzL1T4Tgx3VDw7nVqCLP6WE9AGRXrTDcwhJ4SWdsZkLaMP 2023-06-04 21:09:40 v1.79.4 backup50170.storj.dk:50170
11BwobMKGj2zkFPuPZRosqxW1pfFMw1ixPr7UtFaP1GAU7nAb3 2023-06-04 21:12:45 v1.79.4 backup50200.storj.dk:50200
12de49Lg8AfUwvf7c6adiiPZPDSuHmiTa9Asxt6k6AwQCzzXaTm 2023-06-04 20:55:52 v1.79.4 backup50036.storj.dk:50036
1eCbNUMEHne881H871MAwPSh13g2PVfTixdL5PAUTURZpgBDdL 2023-06-04 21:39:41 v1.79.4 backup50462.storj.dk:50462
1p9ynPFyFQdEdHPbB3uxsVGeZzhZkDwBsEffWLziphcz2umbnH 2023-06-04 21:41:21 v1.79.4 backup50478.storj.dk:50478
12PE41nnitusfU6FNxWqqfAvjUwNYuxs7c7MGQJWXaktgVnX11P 2023-06-04 21:38:34 v1.79.4 backup50451.storj.dk:50451
1VUwa8JrnbR8sHfMjHHcxQHeFMKA3whPWB9Wj6SH3XQuuFqSdc 2023-06-04 21:08:44 v1.79.4 backup50161.storj.dk:50161
12CfaD4F7GxJGFQ26yFHr128W6A6y2b9myrVyb5QS52rPeAUvAc 2023-06-04 21:18:33 v1.79.4 backup50256.storj.dk:50256
12bworNFwX8hk3pDKxrRru1isdhLhRwNBdDcYA37LGY92fLgSv8 2023-06-04 21:12:51 v1.79.4 backup50201.storj.dk:50201
15qrw55remSanE8J5EhzTpdoJfVDA2ytVQdLukGPTUSLJtj22R 2023-06-04 21:18:37 v1.79.4 backup50257.storj.dk:50257
1mPkHrFhkxCMHhY1ekaFc2EV7PqSteibJmaWiZj1RBLMVDjz7V 2023-06-04 21:40:55 v1.79.4 backup50474.storj.dk:50474
125qrQspspsDcuv6YvHQc2oju57BMneyYAWskYF13W4s22FHeAJ 2023-06-04 21:37:44 v1.79.4 backup50443.storj.dk:50443
12WB6NjguBN2EdM3i2G8Cv5joc5EkghzDBctiyqjFdQVj4bxa6m 2024-04-21 19:52:07 v1.101.3 sihl3-a.airdns.org:11289
1G4doBLqwNdokRp1gvWXEg4C8nuKXcmCVpgDssPgGhQ4Qb3rD8 2023-06-04 21:04:43 v1.79.4 backup50122.storj.dk:50122
12RBnZtVq6hdiPzxcRfNqH2Z1qU5fYXbfpDZZwx6qAa1kqYQuwE 2023-06-04 21:16:46 v1.79.4 backup50239.storj.dk:50239
11KBv8eHrGfdd8mXxAXnJUBtPVecZ6aR6iTrpvGiiH4hMLzUPs 2023-06-04 21:16:54 v1.79.4 backup50240.storj.dk:50240
1aMBB93QhqYtCicPtuRPXqLn2DwgG5PhRuUkerZouWpEWjXcoS 2023-06-04 21:39:48 v1.79.4 backup50463.storj.dk:50463
124iksRVKYZrqMZkmhwMCVWkq9BP385iEYY5oJ1AMr915pXvVnb 2023-06-04 21:19:51 v1.79.4 backup50269.storj.dk:50269
12Kd8keZkvnnkdVwkuVsT5aWWnokR3Gcjx5rKmQRa4zJhjRvwax 2023-06-04 21:07:00 v1.79.4 backup50144.storj.dk:50144
12VWgprD8H1vxS4ZyCvmNQHJJ6VyjQKCd8Ar18m8xKJtohmMsQU 2023-06-04 21:13:04 v1.79.4 backup50203.storj.dk:50203
1tatggPcEgLJdzVQnPNhPsufyFdRuKNwfB9onS2FFUfGRF812f 2023-06-04 21:34:39 v1.79.4 backup50413.storj.dk:50413
1kj69o23WY2xHtEBzNdAtD7JwJfAMZtVHDg3cjDhEg1GcNEJQT 2023-06-04 21:41:39 v1.79.4 backup50481.storj.dk:50481
1YyEzcWuJ1sJeZMmDyL1A1DTzNYZvd1XGU6Xj58r2VLedDQGkK 2023-06-04 21:20:05 v1.79.4 backup50271.storj.dk:50271
1B3MCuiZj5cZRKFmQewbEVq6UfGdSQM5rAVwwJgCrjYoEWMD96 2024-04-21 19:43:16 v1.101.3 92.247.58.153:28972
12XuRzQX2ReRU6t9sSVLTaWhJXrhNS8AtC65B4QsE3qoMZ2PtYY 2023-06-04 21:21:05 v1.79.4 backup50281.storj.dk:50281
1VwBMT8PC2QKYfhqxVeNqWkNL2kJGhsoFgnK5Xe2DPCkV1XnKw 2023-06-04 21:10:36 v1.79.4 backup50179.storj.dk:50179
16YnckMS7WwyEpAUVKJppJqFge5f1Mswby1Xa9CMz65jYEeYfQ 2023-06-04 21:10:54 v1.79.4 backup50182.storj.dk:50182
12rEAY6rHf65cpDYteZUw9xMR44WPVfSpa3C9zukB1GvsDHsAti 2023-06-04 21:21:55 v1.79.4 backup50289.storj.dk:50289
12R7Q5NzPxQgABHC7QWSeZyW9ZUeFYUSkzjTgDbG7QVEgmaXGyX 2023-06-04 21:20:59 v1.79.4 backup50280.storj.dk:50280
1265gAr9DaCzpoQr5cRSVRuZ6mkkQSNie4A49SypDAcWnKrNPrS 2023-06-04 21:38:40 v1.79.4 backup50452.storj.dk:50452
173QmPVsi9P6BetgcBDwKV1KGtAztGdg7x63DVh59GRktcSmPh 2023-06-04 21:32:56 v1.79.4 backup50396.storj.dk:50396
1aVBqfMkfvreLcB7848DYzbCJVAQhwJmLnaBTNxyBYMFErN6Wm 2023-06-04 21:21:11 v1.79.4 backup50282.storj.dk:50282
1CAsvsethDUo4bmdjpNaXrw9vNGy4gmzv576CEz9HNgiedPY5M 2023-06-04 21:30:26 v1.79.4 backup50372.storj.dk:50372
125zVNurRTapMftkQC3Z5o4M7mctnNAHYoYvLAttMEz6KBC3iGd 2023-06-04 21:05:52 v1.79.4 backup50133.storj.dk:50133
1F3r26c4WnUdWZ4ipfuJzj8mLkAHAiTvnpUyfej3ozBUU2Dqb1 2023-06-04 21:38:52 v1.79.4 backup50454.storj.dk:50454
12rp1joQjMCKuqkBhqbhYK9Pkw4zLMSFR8Z91ZYadRs4XqWdgT2 2023-06-04 21:23:40 v1.79.4 backup50306.storj.dk:50306
16DSJm8dPSAduDAmgYP3234f5KZAStk1cJjDbJiCScpjtjvvs1 2023-06-04 21:08:57 v1.79.4 backup50163.storj.dk:50163
12SBnc3yhT2QJG6QGPm9MxoFdbbfYhJMMJNqaqf3NWhfHZjrA92 2023-06-04 21:22:01 v1.79.4 backup50290.storj.dk:50290
1nQ9Lf7SePD9c8sxFC8rJ1py43iJAsWbZDzbLbvEoqu6VttkDb 2023-06-04 21:21:23 v1.79.4 backup50284.storj.dk:50284
1aHUUL583myBbMzN11dGCCoo4cQXhKdb3ZRRTxR33FhiZGnocX 2023-06-04 21:14:01 v1.79.4 backup50212.storj.dk:50212
1YCyrCLVwGC5uhp8ETP2MmQwGjSfvLzvacTTctWrqg7S4tKerE 2023-06-04 21:14:05 v1.79.4 backup50213.storj.dk:50213
17AVBetkF1GuaQdESPDfAgGWSseBdeaDUog3CZzKLr6q1LUPkm 2023-06-04 21:33:01 v1.79.4 backup50397.storj.dk:50397
125xVFQw8xTAJ1wx55oJU9qHF3WV3pfUTuS1woRSv6QRrvtodjq 2023-06-04 21:13:41 v1.79.4 backup50209.storj.dk:50209
1sDDo7eNPF2DCSLtXaWhWEvjMcmBpF5pvwLK6d5MPYxTVhiroc 2023-06-04 21:13:53 v1.79.4 backup50211.storj.dk:50211
12ve8Ye85Rfx2RePb6m73geWopRvaNGDhPrBYd9uq1iRxLTNxjB 2024-04-21 19:42:15 v1.101.3 92.247.58.153:28967
1YWFxQbqS9RMQPLpgGn1JwYrY54ZEgEkdivaGkbGPtCYsV6scn 2024-04-21 20:28:53 v1.101.3 92.247.58.153:28970
121dCnbr6M16gVws8Vq31eXeUHPutg3pjQynkkdziNhE2dyXAH5 2023-06-04 21:13:48 v1.79.4 backup50210.storj.dk:50210
17G6bgEBtD4jYp758wMUkC9aBVbbik7mf5Wdk8yh5cxJ3GeGoQ 2023-06-04 21:19:14 v1.79.4 backup50263.storj.dk:50263
1F5uvFfvZqXHvNb8izc8Y33foyWm4AkpmL7fopKf6Pb5xdB8ZZ 2023-06-04 21:36:06 v1.79.4 backup50427.storj.dk:50427
12Sx1cpNBPWHqfX39vDNabZNwTsj44R4iDsNXfgE8xHjGdekziJ 2023-06-04 21:34:27 v1.79.4 backup50411.storj.dk:50411
12jXfN9hgTrxi2WXeSSAdftCH2RxfFi2gCuxQDPh9cXE743Q7me 2023-06-04 21:10:19 v1.79.4 backup50176.storj.dk:50176
1KjJE3PkEjpBrV1tsjDSYZoGYSfswYs4mVEVJ2KkzLhyw3ZgGg 2023-06-04 21:32:11 v1.79.4 backup50389.storj.dk:50389
1nFCXbzHr31JVLkfwLjXG5cvmWazPRRVXHw7o1ZEeSmJ8Pmv7t 2023-06-04 21:17:00 v1.79.4 backup50241.storj.dk:50241
12KNDrkZhnra9TtzRzp2uQPs928zbM6GexB8qDSWu4JuM3dWuLa 2023-06-04 21:26:14 v1.79.4 backup50331.storj.dk:50331
1D9BhpDWjMstMkKmsTpiDMAqbGWRB1YNdGcCjqggrZeRXSyfML 2023-06-04 21:09:03 v1.79.4 backup50164.storj.dk:50164
1q5K6BhfanTGmvWafcdTLJtET7h4JokqQhtvZWmynUqs3gsLV 2023-06-04 21:12:08 v1.79.4 backup50194.storj.dk:50194
1AqfmucZz7WuK8DaX3nJVJ6oaq6x31RumjyRXGJb24zhux2GKC 2023-06-04 21:37:38 v1.79.4 backup50442.storj.dk:50442
128EVd7yK6admjuQGJmrnHrw5PVBPmhBCKrMcR7qLgYqtV5t6zM 2023-06-04 21:41:45 v1.79.4 backup50482.storj.dk:50482
122hQV29BtjxwGv3dLz2yF1tXkxgQjWuQPSZ1RKqrJaKQyn63om 2023-06-04 21:09:58 v1.79.4 backup50173.storj.dk:50173